Hetan lausunto tutkintouudistuksesta

Julkaistu

Heta-liitto on vastannut Opetushallituksen lausuntopyyntöön, joka koskee vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnosta.

Katsomme, että esitys vammaisalan ammattitutkinnosta on osittain hyvä, mutta siinä on myös valitettavan paljon korjattavaa.

Voit tutustua tutkintoluonnokseen täällä: Vammaisalan ammattitutkinto 2021 luonnos

Erityisen ongelmallista on, että henkilökohtaisen avun käyttäjien erilaisia tarpeita ei ole otettu huomioon.

Tutkintoehdotukset painottuvat liikaa ohjaamiseen, jonka ei pitäisi olla minkäänlaisessa osassa henkilökohtaisen avustajan tutkintovaatimuksissa. Henkilökohtaiseen apuun ei kuulu ohjaaminen tai suunnittelu avun käyttäjän puolesta.

Vaikuttaakin siltä, että koko vammaisalan ammattitutkinto on suunniteltu kehitysvamma-ala edellä. Ehdotuksesta kuvastuu täysin väärä käsitys siitä, että vammaisuus on kehitysvammaisuutta. Monet henkilökohtaisen avun käyttäjät ovat korkeasti koulutettuja, omaa elämäänsä täysin hallitsevia aktiivisia kansalaisia, eivätkä avustustoimenpiteiden passiivisia kohteita. Sen pitää näkyä tutkintovaatimuksissa.

Kaikissa henkilökohtaisen avustajan tutkinnon osissa tulee korostaa sitä, että henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa toteuttamaan omia valintoja ja elämään sellaista elämää kuin itse haluaa. Avustaja ei saa millään tavoin ohjata henkilön valintoja, päätöksentekoa tai elämää.

Henkilökohtaisen avun saaja toimii usein työnantajana, jolloin avustaja on työntekijä. Työnantajamallissa vammainen henkilö on itse täysivaltaisesti ja täydellä vastuulla työnantaja. Muissakin malleissa avun käyttäjällä on työnjohto-oikeus. Näiden asioiden ei pidä jäädä epäselväksi yhdellekään henkilökohtaisen avustajan ammattitutkinnon suorittaneelle.

On erityisen tärkeää, että henkilökohtaisen avustajan tutkinto vastaa oikeanlaista, ammattinimikkeen mukaista työnkuvaa. Harhaanjohtava tai väärä kuva henkilökohtaisen avustajan opintoihin liittyvistä vaatimuksista, opintojen sisällöistä ja työnkuvasta johtavat väärään ammatti-identiteettiin.

Heta-liitto vastustaa tutkintoehdotusta, mikäli siihen ei tehdä merkittäviä parannuksia ja muutoksia.

Voit lukea Hetan lausunnon täältä:

Hetan lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.pdf

Hetan lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.rtf