Vaihtelevia työaikoja koskeva lakimuutos

Eduskunta on tänä vuonna hyväksynyt lakiesityksen vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden aseman parantamisesta, ja muutos on tullut voimaan 1.6.2018. Henkilökohtaisessa avussa on paljon työsopimuksia, joihin muutokset vaikuttavat, ja työsopimukset tulisi käydä läpi kuuden kuukauden siirtymäajan kuluessa. Siirtymäaika päättyy marraskuun 2018 lopussa. Kannattaa siis ehdottomasti ennen marraskuun loppua tarkistaa nykyiset työsopimukset.

Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa. Kyse on siis siitä, että työn kokonaismäärä vaihtelee. Työn tekeminen eri kellonaikoina ei tarkoita, että kyse olisi laissa tarkoitetusta vaihtelevan työajan sopimuksesta. Vaihtelevan työajan sopimuksia ovat esimerkiksi: Kuvassa on piirretty kalenteri, jossa näkyy kuukauden ajanjakso

  • ns. nollatuntisopimus, jossa ei ole sovittu vähimmäistyöaikaa, mutta on sovittu työajan enimmäismäärästä (esim. 0-30 h /kk)
  • sopimuksia, joissa työaika on sovittu vaihteluväliksi (esim. 20-40 h /vko)
  • sopimuksia, joissa on sovittu, että työntekijä on tarvittaessa työhön kutsuttava

Uusi sääntely ei pääsääntöisesti koske työsuhdetta, jossa on sovittu kiinteästä osa-aikaisesta työajasta. Jos osa-aikaisesta työstä on siis sovittu kiinteästi esim. 15 tuntia viikossa, ei kyse ole lain tarkoittamasta vaihtelevan työajan sopimuksesta.

Monissa kunnissa on vammaispalvelu tai avustajakeskus saattanut ohjeistaa tekemään nollasopimuksia. Tällaisissa kunnissa neuvovien henkilöiden tulisi tavoittaa asiakkaat vielä siirtymäajan kuluessa, jotta tarvittavat muutokset voidaan tehdä. Asia koskee siis muitakin työnantajia kuin Heta-Liiton jäseniä. Myös työntekijöiden kannattaa ottaa asia puheeksi nyt vielä siirtymäaikana.

Lue aiheesta lisää

Heta-Liitto on yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kanssa tehnyt uutiskirjeen tästä lakimuutoksesta. Uutiskirjeessä on selkeät toimintaohjeet työnantajille.

uutiskirje pdf-tiedostonaKuvassa on piirretty puhekupla, jonka sisällä on sininen huutomerkki.
uutiskirje rtf-tiedostona