Uusi työehtosopimus henkilökohtaisille avustajille

Julkaistu

Uusi, valtakunnallinen henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus on astunut voimaan 1.2.2020. Työehtosopimusta sovelletaan Heta-liiton jäsenten henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2020–30.4.2021.

Tässä uutisessa esitellään keskeisimmät työehtosopimuksen muutokset.

Työehtosopimuksen uudistuessa myös vuoden vaihteessa voimaan astuneen työaikalain säännökset ulottuvat nyt Hetan työehtosopimuksen piiriin kuuluviin työsuhteisiin. Ne työaikalain muutokset, jotka keskeisimmin vaikuttavat henkilökohtaisen avun työsuhteisiin, ovat mukana tässä uutisessa.

Koska moni henkilökohtaisen avun työsuhteisiin liittyvä asia on muuttumassa, jokaisen työnantajan on syytä tutustua työehtosopimukseen huolellisesti. Heta-liitto tiedottaa muutoksista lähiaikoina lisää, ja annamme neuvontaa työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Seuraa siis tiedotusta aktiivisesti ja ole tarvittaessa yhteydessä HetaHelpiin!

Palkkaan liittyviä muutoksia

 • Palkankorotukset (1.3. alkaen)
  • A-palkkaryhmä 2,1 %
  • B-palkkaryhmä 2,2 %
  • Uudet vähimmäistuntipalkat ”muu Suomi” ja ”pääkaupunkiseutu” -ryhmissä
 • Palkkaryhmästä B suljettu lista (1.7. alkaen)
  • Uusina B palkkaryhmään oikeuttavina tehtävinä intiimihygienia ja kommunikaatiomuodot
 • Kokemuslisän muutokset (1.3. alkaen)
  • uutena kokemuslisä 8 vuoden työkokemuksesta
  • kaikkia kokemuslisiä korotetaan 0,25 %
 • Lauantailisä nousee
  • ennen 20 %, uudessa tes:ssä 25 %
 • Palkanmaksu voidaan työnantajan ja työntekijän niin nimenomaisesti sopiessa toteuttaa myös kerran kuukaudessa.
  • Kalenterikuukauden työt maksetaan lisineen seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.
 • HUOM.! TÄMÄ YLITYÖKOKEILU EI ENÄÄ VOIMASSA. Työehtosopimukseen tulee 1.4. alkaen ylityökokeilu, joka mahdollistaa ylityön tekemisen ilman ylityökorvausta enintään 168 h/kalenterivuodessa.
  • Ylityökokeilusta sovittaessa on noudatettava työehtosopimuksessa määriteltyjä ehtoja.
  • Ylityökokeilun mahdollistavat sopimukset on rekisteröitävä Heta-liiton nettisivuilla (tiedotetaan myöhemmin)
 • Yksi uusi arkipyhä lisää
  • uudenvuodenpäivä

Työaikaan liittyviä muutoksia

 • Selkiyttävät kappaleet mitä eri työaikamuodot ovat
 • Pitkistä vuoroista seuraavien edellytysten poistaminen: ruokataukojen varaaminen ja ulkoilu- ja lepotauot (lepotauko viety pykälään 7 § työnantajamyönteisemmässä muodossa eli esim. työntekijällä ei ehdotonta oikeutta poistua työpaikalta)
 • Kaikissa pitkissä vuoroissa alennus työvuoroa edeltävään lepoon, nyt 11 h
 • Pitkissä vuoroissa nukkumismahdollisuus yöaikana vasta, jos työvuoro yli 10 h. Matkan aikana nukkumismahdollisuus yhdenjaksoisesti 7 h lyhyitä avustamishetkiä lukuun ottamatta vasta, kun työaika matkalla 24 h
 • Pitkistä vuoroista voidaan sopia myös sähköisesti, sopimisesta ja sen irtisanomisesta kirjaus myös enintään 16 h vuoroihin
 • Matkan ajan työn pituuksiin työaikalain pakottavat muutokset
 • Matkan olosuhteiden selvittämisvaatimuksen poistaminen, lisäys suosituksesta
 • Jaksotyöhön lisätty työaikalain pakottavat muutokset ja esimerkkien poistaminen
 • Oma kohta yötyöstä
 • Lepoaikojen jakaminen päivittäisiin lepoaikoihin, vuorokausilepoon ja viikkolepoon
 • Lepotauon muotoilu uudestaan 7 §:ssä, lepotauoista esimerkkitaulukko kuinka eri vuoroissa annetaan
 • Korvaavasta lepoajasta maininta vuorokausilepoon
 • Viikkovapaan ja sitä koskevien kirjausten poistaminen (6 päiväinen työviikko mahdolliseksi)
 • Poistetaan rajaus siitä, että työvuoroa ei saa suunnitella päättyväksi kello 1-6 välisenä aikana ilman perusteltua syytä (alkaminen vaatii edelleen perustellun syyn)

Muita muutoksia

 • Määräys lomautuksen siirrosta ja keskeyttämisestä
 • Lähiomaisen hautajaispäivä palkattomaksi vapaaksi
 • Työntekijälle oikeus kahteen palkalliseen koulutuspäivään vuodessa
 • Poistettu/lievennetty työnantajan velvollisuuksia selvittää matkakohteen olosuhteet, antaa kirjallinen ohjeistus menettelytavoista poissaolotilanteissa ja käydä kehityskeskusteluja

Voimaan tulevat työaikalain keskeiset muutokset

 • Korvaava lepoaika on annettava työaikalain mukaan (11 tuntiin saakka)
 • Yövuoroputkien tekemiseen rajoituksia jaksotyössä ja keskeytymättömässä vuorotyössä
 • Katso lisää: heta-liitto.fi/tietopankki/tyoaikalaki

Muuta huomioitavaa

 • HetaHelp-vastaukset: Osa HetaHelp-vastausten sisällöstä ei välttämättä vastaa uuden työehtosopimuksen sisältöä. Aikaisemmin annetut vastaukset eivät kuitenkaan automaattisesti menetä merkitystään, sillä ne vastaavat neuvontahetken tilannetta. Jos sinun tarvitsee tarkistaa vastauksesi ajantasaisuus, kannattaa olla uudestaan yhteydessä HetaHelpiin! Uuden työehtosopimuksen ilmestyttyä neuvonnassa saattaa olla tavanomaista vilkkaampaa, joten olettehan kärsivällisiä. ?
 • SuoraTyö: Muutokset on käyty läpi SuoraTyön kanssa ja muutosten on kerrottu toteutuvan työehtosopimuksen mukaisessa aikataulussa SuoraTyö-palvelussa.

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.2.2020–30.4.2021

pdf-tiedostona
rtf-tiedostona


Järjestämme verkossa tes-koulutuksia Hetan jäsenille. Lue lisää klikkaamalla tästä!