Uusi työehtosopimus 1.5.2021 alkaen

Julkaistu

Heta-liitto ja JHL ovat hyväksyneet henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.5.2021–30.4.2022, ja sitä noudatetaan kaikkien niiden avustajien työsuhteissa, joiden työnantaja kuuluu Heta-liittoon. 

Tässä uutisessa kerrotaan keskeisimmistä muutoksista tulevalla sopimuskaudella.  

Palkankorotus marraskuussa 

Palkankorotus tehdään sekä vähimmäispalkkoihin että mahdollisiin korkeampiin henkilökohtaisiin tuntipalkkoihin 1.11.2021 alkaen. Tuolloin kaikkien työntekijöiden tuntipalkkaan tehdään vähinään 16 sentin korotus. Palkankorotus on samansuuruinen palkkaryhmissä A ja B.  

Valtaosa työntekijöistä saa siis 16 sentin korotuksen tuntipalkkaan, mutta joissakin vähimmäistuntipalkkojen kokemuslisäluokissa korotus on 17 senttiä, sillä kokemuslisätaulukon palkkoihin tehdyt pyöristykset yhdenmukaistetaan. Jos työntekijä saa vähimmäispalkkaa, ja hänelle maksetaan kokemuslisää, kannattaa oikea palkka tarkistaa kokemuslisätaulukosta. 

Palkallinen vapaa 50- ja 60-vuotispäivinä ja hautajaispäivinä 

1.7.2021 alkaen 50- ja 60-vuotispäivät ja perheenjäsenen tai lähiomaisen hautajaispäivät ovat palkallisia vapaita. Touko- ja kesäkuun 2021 ajan noudatetaan edeltävän työehtosopimuksen määräyksiä työntekijän oikeudesta saada hautajaispäivä palkattomana vapaana. 

Palkallisen vapaan edellytyksenä on, että kyse olisi työpäiväksi sattuvasta poissaolosta. Poissaolosta tulee ilmoittaa työnantajalle etukäteen ja ilman aiheetonta viivytystä. Poissaolon enimmäispituus on yksi päivä. Poissaolon ajalta maksetaan työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka, mutta ei työaikakorvauksia.   

Jos hautajaispäiviä tulee, kannattaa tarkistaa työehtosopimuksesta tarvittaessa lista, jossa määritellään, keiden kaikkein omaisten hautajaisia palkallinen vapaa koskee sekä muut yksityiskohdat (17 § 3-luku, s. 36).  

Ylityökokeilu päättyy 

Viime työehtosopimuskaudelle sovittu ylityökokeilu päättyy 30.4.2021. Tämä tarkoittaa, että myös työnantajien ja työntekijöiden väliset ylityösopimukset lakkaavat. Ylityökorvaukset tulee siis maksaa 1.5.2021 alkaen teetettävästä työstä työehtosopimuksen mukaisesti, vaikka olisi osallistunut kokeiluun. 

Muita työehtosopimuksen muutoksia: 

  • Kokemuslisä-luvun tekstejä on selkeytetty, mutta kokemuslisän kertyminen ja korotusten tekeminen pysyvät sisällöllisesti ennallaan. Termejä on yhdenmukaistettu siten, että jatkossa kokemuslisää kerryttää henkilökohtaisena avustajana tai samankaltaisissa tehtävissä tehty työ.                                                                                                                                
  • Palkkaryhmä B:n mukaisen palkan edellytyksenä on, että työtehtävän tulee kohdistua siihen henkilöön, jolle henkilökohtainen apu on myönnetty. Tällä on haluttu tuoda paremmin esiin esimerkiksi se, että henkilökohtaisen avun käyttäjän lapsen intiimihygienia ei oikeuta palkkaryhmään B. Tällä lisäyksellä määritellään ainoastaan palkkaryhmää eikä oteta kantaa siihen, mitä henkilökohtaiseen apuun voi sisältyä.
  • Tekstejä on selkeytetty muun muassa poissaoloja käsittelevässä luvussa. Varsinainen sisältö ei näissä kohdin muutu, mutta työehtosopimusta on kehitetty helppolukuisemmaksi.  

Uusi työehtosopimus:

HetaTES 2021 pdf

HetaTES 2021 docx