Uusi ohjeistus suojavarusteista henkilökohtaisessa avussa

Julkaistu

Työterveyslaitos on antanut uuden ohjeen suojavarusteiden käytöstä henkilökohtaisessa avussa. Ohjeita on nyt sekä normaalitilanteen että mahdollisen koronatartunnan varalta. Ohjeeseen voi tarkemmin tutusta täältä:

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kotihoidon-tyontekijat

Työterveyslaitos ohjeistaa, että henkilökohtaisessa avussa työntekijä käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta, kasvomaskia tai kasvot peittävää visiiriä. Ero viime kevään ohjeistuksiin on siinä, että tämä koskee nyt kaikkea henkilökohtaista apua, ei vain riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden avustamista.

Ohjeissa otetaan kantaa myös kuntien velvollisuuksiin:

  • Kuntien on varmistettava, että henkilökohtainen apu jatkuu, vaikka avun käyttäjät tai avustavat henkilöt sairastuisivat COVID-19-tautiin.
  • Kuntien on laadittava ohjeet omaishoitajille, henkilökohtaista apua saaville ja henkilökohtaisen avun työnantajille viranomaisohjeiden mukaisesti.
  • Kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä vastaavasti kuin kotihoidossa.

 

Ohjeissa on Heta-liiton näkemyksen mukaan yksi kohta, joka ei sovellu henkilökohtaiseen apuun. Ohjeen mukaan työntekijöiden on annettava avustettaville ja heidän omaisilleen ohjausta hygieniasta ja viruksilta suojautumisesta.  Heta-liitto katsoo, ettei henkilökohtaiseen apuun kuulu se, että työntekijä pyrkii ohjeistamaan ja ohjaamaan avun käyttäjää. Työnantajamallissa työnantaja johtaa työtä ja vastaa koronavirukseen varautumisesta.

Heta-liiton koronasivuja on päivitetty vastaamaan Työterveyslaitoksen ohjeita, ja aiheesta usein kysyttyihin kysymyksiin voi tutustua täällä:

https://heta-liitto.fi/korona/koronaukk/suojautuminen-ja-varotoimet-tyopaikka/