Usean tärkeän lain eduskuntakäsittely meneillään

Julkaistu

Heta-liitto toimitti sote-valiokuntaan lausunnot sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaista ja asiakastietolaista. Vammaispalvelulain käsittely jatkuu perustuslakivaliokunnassa.

Tällä hetkellä eduskunta käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakia ja asiakastietojen käsittelyä koskevaa lakia. Heta-liitto lausui molemmista.

Valvontalaissa keskeisin muutostarve koskee rikosrekisteriotteen tarkistamismahdollisuutta. Heta-liitto ja monet muut ovat katsoneet, että työntekijän rikostausta tulee voida tarkistaa myös työnantajamallin henkilökohtaisessa avussa. Asia nostettiin esiin lain lähetekeskustelussa, ja siitä on myös tehty toimenpidealoite sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Asiakastietojen käsittelyä koskevassa laissa Heta näki ongelmana ennen muuta sen, että tietojen keräämistä ei ole säännelty riittävästi. Lausunnossa painotettiin sitä, että vammaisten henkilöiden yksityiselämän suoja tulee ottaa vahvemmin huomioon.

Eduskunnan käsittelyssä on edelleen myös vammaispalvelulaki, joka käy vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan arvioitavana. Lakiluonnokseen on tehty paljon muutoksia, mutta ne koskevat enemmän muita palveluja kuin henkilökohtaista apua. Niin sanottu ikääntymisrajaus on nyt kokonaan poistettu lakiluonnoksesta, ja se poistuisi siis myös henkilökohtaisesta avusta.

Lue Heta-liiton lausunnot valvontalaista ja asiakastietolaista täältä:

Lausunto valvontalaista PDF
Lausunto valvontalaista DOCX

Lausunto asiakastietolaista PDF
Lausunto asiakastietolaista DOCX