Työntekijän sairausloma koronapandemian aikana

Julkaistu

Suomessakin on jo levinnyt laajalle koronaviruksen aiheuttama COVID-19, jonka WHO on julistanut pandemiaksi. Heta-liitto ja JHL ovat tehneet yhteisen tulkinnan työehtosopimuksen kirjauksesta, joka koskee työntekijän lääkärintodistuksen toimittamista.

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen sopijapuolet Heta-liitto ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat samaa mieltä siitä, ettei työehtosopimuksen 17 §:n 1-kohdan 3 momentin mukainen määräys lääkärintodistusten toimittamisesta neljännestä poissaolopäivästä lukien estä mahdollisuutta ottaa käyttöön työntekijälle edullisempaa käytäntöä, jos työnantaja niin ohjeistaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnantaja voi ohjeistaa työntekijöitä niin, että sairausloman neljännestä päivästä eteenpäin ei tarvita lääkärintodistusta. Työehtosopimus ei siis ole tämän esteenä. Työnantajan tulee kuitenkin ensin varmistua, edellyttääkö kunta kyseiseltä ajalta sairauspoissaolotodistuksen toimittamista. Näin ei synny ongelmia palkkakustannusten korvaamisessa. Myös kunnissa voidaan muuttaa normaalia käytäntöä ja juuri esimerkiksi joustaa sairauspoissaolotodistusten vaatimisessa poikkeustilanteen aikana. Heta-liitolla ei kuitenkaan ole tietoa kaikkien kuntien käytännöistä tässä poikkeustilanteessa, joten työnantajan kannattaa tarkistaa tilanne.