Työntekijäjärjestöjen mielenilmauksella voi olla vaikutuksia henkilökohtaisen avun käyttäjiin

Julkaistu

Palkansaajajärjestöt SAK ja STTK järjestävät poliittisen mielenilmauksen Helsingin Senaatintorilla torstaina 1.2. klo 12.00–14.00. Esimerkiksi ammattiliitto JHL on ilmoittanut olevansa mukana mielenilmauksessa, jolla vastustetaan Suomen hallituksen suunnittelemia työelämäuudistuksia. On mahdollista, että henkilökohtaisia avustajia osallistuu tapahtumaan, koska heitä ei ole rajattu mielenilmauksen ulkopuolelle.

Kyseessä on poliittinen mielenilmaus, joka ei kohdistu Heta-liiton jäseniin tai Hetan työehtosopimukseen, vaan poliittisiin päättäjiin. Poliittinen mielenilmaus on laillinen myös silloin, kun työehtosopimus on voimassa. Avustaja voi mielenosoituksen ajaksi poistua työpaikalta laillisesti, vaikka työvuoro olisi kesken, tai hän voi olla tulematta työvuoroon. JHL on ilmoittanut, että mielenilmauksen takia töistä voi olla pois torstaina 1.2.2024 klo 11–15. Työvuorosta poistumisesta pitää ilmoittaa työnantajalle. Jotta työnantaja voi arvioida sitä, miten riittävä henkilökohtainen apu turvataan, voi työntekijöiltä tiedustella etukäteen, ovatko he tulossa mielenilmauksen aikaan töihin. Työntekijän ei ole pakollista vastata kysymykseen. Mielenosoitukseen osallistuminen on työntekijälle palkatonta aikaa.

Mielenosoitus on fyysisesti Helsingissä, mutta myös muualla Suomessa työskentelevät avustajat voivat laillisesti olla pois työvuorolta mielenilmauksen ajan. Työntekijään ei pidä kohdistaa seuraamuksia, jos hän osallistuu mielenilmaukseen.

Ammattiliitto JHL ohjeistaa nettisivuillaan, että mikäli työtehtävään ja sen keskeyttämiseen mielenilmauksen ajaksi liittyy jokin selkeä riski välittömästä vakavan vaaran aiheuttamisesta henkilöille tai tarpeettoman suuresta omaisuusvahingosta, tulee työntekijän selvittää tarkasti mielenilmaukseen osallistumisen mahdollisuus tai tehtävien hoitamisen mahdollisuus muilla tavoin. Heta-liitto pitää erittäin tärkeänä, että työntekijät toimivat korostetun vastuullisesti tilanteissa, joissa avun käyttäjä on välttämätöntä toisen henkilön apua tarvitseva vammainen ihminen.

Samaan aikaan poliittisen mielenilmauksen kanssa järjestetään eri puolilla maata 1.–2. helmikuuta laajoja poliittisia lakkoja. Esimerkiksi bussiliikenteessä ja pääkaupunkiseudulla lasten varhaiskasvatuksessa on työtaisteluja. Henkilökohtaiset avustajat eivät osallistu näihin lakkoihin. Muiden alojen lakot voivat kuitenkin hankaloittaa esimerkiksi avustajan pääsemistä työvuoroonsa. Työntekijä on silti lähtökohtaisesti itse vastuussa saapumisestaan töihin.

Yleisesti on katsottu, että lakko tai muu liikenneyhteyksiin liittyvä vaikeus ei oikeuta työntekijää olemaan poissa työstä. Toki on mahdollista yhdessä sopia työntekijän kanssa esimerkiksi työvuoron siirtämisestä tai vaikka vuosilomapäivien käyttämisestä, jos työntekijällä on haasteita päästä työvuoroon esimerkiksi liikenneyhteyksien tai pienen lapsen välttämättömien hoitojärjestelyjen vuoksi, ja järjestelyistä ei aiheudu vaaraa välttämätöntä apua tarvitsevalle vammaiselle ihmiselle.

Pulmatilanteissa juristimme neuvovat HetaHelpissä ajanvarauksella, tai ma klo 13–14, ke ja to klo 9–10 (huom. muuttuneet soittoajat).

Lisätietoa HetaHelpistä täällä.