Työehtosopimuksen neuvotteluissa lopputulos 21.1.2020

Julkaistu

Heta-liitto ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat päässeet neuvottelutulokseen henkilökohtaisia avustajia koskevasta valtakunnallisesta työehtosopimuksesta tiistai-iltana 21.1.2020.

Henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta noudatetaan Heta-liiton jäsenten työntekijöiden työsuhteissa. Heta-liitossa on reilu 4000 jäsentä.

Työehtosopimusneuvottelijat allekirjoittamassa sopimusta.
Neuvottelutulosta allekirjoittamassa vasemmalta oikealle: Veikko Lehtonen ja Laura Tuominen JHL:stä ja Laura Kovalainen, Iida Villman sekä Jarmo Tiri Heta-liitosta.

Nyt saavutettu neuvottelutulos on pitkälti Heta-liiton syksyllä asettamien tavoitteiden mukainen ja parantaa henkilökohtaisten avustajien työnantajien työmarkkina-asemaa sekä tuo työnantajan arkeen turvaa ja joustavuutta.

”Erittäin hyvä, että neuvottelutulos on nyt syntynyt! Tätä myötä saamme uuden työehtosopimuksen ajallaan. Me neuvottelijat olemme todella tyytyväisiä tulokseen”, Hetan toiminnanjohtaja Jarmo Tiri kertoo pitkän neuvottelupäivän jälkeisistä tunnelmista.

Työehtosopimuksen muutokset tuovat turvaa ja joustavuutta

Uuden työehtosopimuksen keskeiset muutokset helpottavat työvoiman saatavuutta ja tuovat työnantajalle joustavuutta esim. työvuorojen suunnitteluun. Muutoksilla on suuri rooli työnantajamallin toimivuuden turvaajana.

”Tiedämme, että alalla on rekrytoinnissa isoja vaikeuksia, niin isoja, että se voi jopa uhata työnantajamallin toimivuutta ja pakottaa ihmisiä siirtymään palvelumalleihin. Nyt saatu neuvottelutulos tuo turvaa työnantajuuteen ja helpottaa hyvien työntekijöiden rekrytointia. Lisäksi sopimuksessa on työnantajan toimintaa selkeyttäviä ja helpottavia tekstimuutoksia, jotka tuovat joustavuutta työnantajan arkeen”, Jarmo kertoo työehtosopimuksen sisällöstä.

Työehtosopimukseen tehdyt muutokset ovat kuitenkin maltillisia. Palkankorotus noudattelee pitkälti teollisuusliittojen omissa neuvotteluissaan näyttämää suuntaa.

Uuden työehtosopimuksen keskeiset muutokset:

 • Henkilökohtaisten avustajien palkkoja korotetaan: A-palkkaryhmässä korotus on 2,1 % ja B-palkkaryhmässä 2,2 %. (Voimaan 1.3.2020 alkaen)
 • Kokemuslisiin tulee muutoksia: kutakin kokemuslisää korotetaan 0,25 % ja lisäksi otetaan käyttöön uusi 8 vuoden työkokemuksesta maksettava kokemuslisä. (Voimaan 1.3.2020 alkaen)
 • Lauantailisää korotetaan 25:teen prosenttiin (aiemmin 20 %)
 • B-palkkaryhmän kriteerit muuttuvat. (Voimaan 1.7.2020 alkaen)
 • Uudenvuodenpäivä lisätään työehtosopimukseen arkipyhäksi.
 • Kuusipäiväinen työviikko tulee mahdolliseksi.
 • Työaikamääräyksiä selkeytetään.
 • Pitkien työvuorojen käyttö helpottuu.
 • Lomautuksen siirto ja keskeyttäminen tulee mahdolliseksi.
 • Palkanmaksu mahdollistetaan kerran kuukaudessa.
 • Ylityökorvauksesta sopiminen otetaan kokeiluna työehtosopimukseen. (Voimaan 1.4.2020 alkaen)
 • Yleisesti työehtosopimuksen kirjauksia selkeytetään, jotta sen soveltaminen helpottuu.

Työehtosopimus tullee voimaan 1.2.2020

Molemmat neuvotteluosapuolet ovat tyytyväisiä neuvottelutulokseen. Sekä Heta-liitossa että JHL:ssä tarvitaan vielä kuitenkin hallinnon hyväksyntä. Heta-liitossa työehtosopimuksen hyväksyy tällä viikolla valittava valtuusto.

Työehtosopimus astuu voimaan aikaisintaan 1.2.2020 ja on voimassa 30.4.2021.