TES-muutoksia voimaan heinäkuun alussa

Julkaistu

Uusi henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus astui voimaan 1.5.2021. Työehtosopimuksen mukaan työntekijän 50- ja 60-vuotissyntymäpäivät sekä perheenjäsenen tai lähiomaisen hautajaispäivä (siunauspäivä) ovat palkallisia vapaapäiviä 1.7.2021 alkaen.  

Palkallisen vapaan edellytyksenä on, että päivä sattuu työpäiväksi ja siitä on etukäteen ilmoitettu työnantajalle. Työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle vapaan tarpeesta ilman aiheetonta viivytystä. Kun kysymys on työntekijän syntymäpäivästä, tulisi vapaapäivästä ilmoittaa työnantajalle hyvissä ajoin niin, että työnantaja voi huomioida työntekijän vapaapäivän työvuoroluetteloa laatiessaan, ja tarvittaessa varautua poissaoloon hankkimalla sitä varten sijaisen. Tieto perheenjäsenen tai lähiomaisen hautajaisista voi sen sijaan tulla lyhyemmälläkin varoitusajalla. Siinä vaiheessa, kun hautajaispäivä on työntekijän tiedossa, tulisi siitä ilmoittaa työnantajalle.  

Palkallisen poissaolon enimmäispituus on yksi päivä, eikä sen ajalta makseta työaikakorvauksia. Työntekijällä on siis oikeus saada poissaolon ajalta normaali tuntipalkkansa. 

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä yhteydessä työntekijän kanssa samassa taloudessa elävää avio- ja avopuolisoa ja samassa taloudessa eläviä omia tai puolison lapsia. Lapseksi katsotaan myös otto- ja kasvattilapsi. Lähiomaisella tarkoitetaan puolestaan työntekijän perheenjäseniä sekä vanhempia, isovanhempia, lapsia, lapsenlapsia, veljiä, sisaria ja avio- tai avopuolison vanhempia.  

On hyvä huomata, että mikäli edellä mainittu syntymä- tai hautajaispäivä sattuu työntekijän vapaapäivälle tai vuosiloman ajalle, ei työntekijällä ole oikeutta saada vastaavaa vapaapäivää jonain muuna ajankohtana. 

Työnantajalla on oikeus pyytää selvitys poissaolon perusteesta. Tällä on haluttu mahdollistaa se, että työnantaja voi epäselvissä tilanteissa pyytää selvitystä. Selvityksen pyytäminen voi olla tarpeen esimerkiksi kunnan palkanmaksuvelvollisuuden toteamiseksi, tai jos työnantaja epäilee väärinkäytöstä. Perheenjäsenen tai lähiomaisen hautajaiset ovat herkkiä tilanteita, joten selvityksen pyytämiselle olisi kuitenkin suositeltavaa olla jokin erityinen syy.

30.6.2021 saakka noudatetaan edellisen työehtosopimuksen 17 §:n 3-luvun määräyksiä, joiden mukaan perheenjäsenen tai lähiomaisen hautajaispäivä oikeuttaa palkattomaan vapaapäivään.  

Mikäli työntekijän 50- ja 60-vuotissyntymäpäivien ja perheenjäsenen tai lähiomaisen hautajaispäivien palkallisuus herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä HetaHelp-neuvontapalveluun! HetaHelp-neuvontapalvelun yhteystiedot löydät täältä:

HetaHelp

Lähikuvassa pinkki akileija