Tervehdys Heta-liiton uudelta puheenjohtajalta

Julkaistu

Heta-liiton hallitus vaihtui kesken kauden, mikä on aiheuttanut aiheellista kummastusta ja herättänyt kysymyksiä jäsenistössä. Siksi haluan kertoa Heta-liiton tilanteesta.

Toimiston työntekijöistä

Myös työntekijöissä on ollut vuoden aikana vaihtuvuutta, mutta se on ollut suurelta osin tavanomaista. Syksystä 2019 talveen 2020 työskennelleen toiminnanjohtajan työsuhde oli alusta alkaen määräaikaiseksi sovittu. Sen sijaan alkuvuonna 2020 työn aloittaneen vakituisen toiminnanjohtajan irtisanoutuminen koeaikana oli suuri pettymys.

Kesällä yksi juristeista siirtyi uusiin tehtäviin. Yksi juristeista on tällä hetkellä perhevapaalla ja hänen sijaisensa on määräaikaisessa työsuhteessa. Toisen juristin äitiysloma on alkamassa syksyllä. Kiertoa on siis luvassa tulevaisuudessakin.

Viestinnän ja kehittämisen asiantuntija Katja Santalahti siirtyy urallaan haastavampiin tehtäviin toisen työnantajan palvelukseen. Vaikka Katjan lähtö on iso menetys Hetalle, olen toisaalta todella iloinen hänen puolestaan. Katja on kehittänyt kuuden vuoden aikana merkittävästi Hetan viestintää – tulee olemaan haastavaa löytää yhtä hyvä ja tehokas viestinnän ammattilainen hänen tilalleen. Toivottavasti lyhyen ylimenoajan on todennäköistä, että some-postaukset harvenevat. Toivomme löytävämme nopeasti uuden henkilön hoitamaan Hetan viestintää.

Miksi hallitus erosi?

Hallituksen sisällä oli niin suuria henkilökemiaongelmia, että työskentely kävi mahdottomaksi. Koska kukaan yksittäinen jäsen ei ollut syynä ongelmiin, ei hallitus keksinyt muuta keinoa ratkaista asiaa kuin erota kokonaisuudessaan ja jättää valtuustolle täysi vapaus uuden hallituksen valinnassa.

Järjestötoiminnassa on normaalia ja toivottavaakin, että hallituksessa on erilaisia näkemyksiä toiminnan tavoitteista ja toteutustavoista. Parhaimmillaan se hioo järjestön tavoitteita ja arvoja entistä paremmiksi ja vie toimintaa eteenpäin. Hallituksen tehtävä on edustaa koko Hetan jäsenistöä – ei sen kuulukaan olla yksimielinen joka asiassa.

Eronneessa hallituksessa erilaiset näkemykset asioiden eteenpäin viemisestä olivat toimintakauden loppuvaiheessa kuitenkin niin suuria, että se haittasi hallituksen ja olisi jatkuessaan haitannut koko Hetan toimintaa. Asioiden eteenpäin vieminen oli näkemyserojen vuoksi tahmeaa ja hidasta. Eronnut hallitus tunnisti ongelmansa ja päätti, että Hetan kannalta on parasta puhaltaa peli poikki.

Tässä varsin poikkeuksellisessa tilanteessa valtuuston puheenjohtajisto kysyi kaikilta työntekijöiltä ja hallituksen jäseniltä heidän käsitystään tapahtuneesta ja sen syistä. Kyselyn vastauksista koottu raportti annettiin tiedoksi valtuustolle hyvissä ajoin ennen ylimääräistä kokousta. Valtuusto oli siten mielestäni hyvin perillä tilanteesta ja pystyi haluamallaan tavalla ottamaan henkilöstön ja luottamustoimihenkilöiden näkemykset huomioon vaalissa.

Kuluva vuosi on ollut Hetalle erityisen vaativa: Koronapandemia on tuonut runsaasti lisää akuutteja tehtäviä ja työehtosopimusneuvottelut ovat käsillä. Tulevaisuuden rahoitusvaihtoehtoja pitää miettiä, kun STEA myöntää järjestöille aiempaa selvästi vähemmän avustuksia Veikkauksen romahtaneiden tuottojen vuoksi.

Liittovaltuusto valitsee uusien sääntöjen mukaisesti marraskuussa puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi ja hallituksen jäsenet kolmeksi, kahdeksi ja yhdeksi vuodeksi, minkä jälkeen kolmasosa hallituksesta vaihtuu vuosittain. Valtuuston puheenjohtajiston ja myös eronneen hallituksen kanta oli, että nämä historialliset valinnat pitää tehdä normaalissa päiväjärjestyksessä. Siksi nyt valittiin hallitus vain vuoden 2020 loppuun.

Korviini on kantautunut kysymys, oliko eron taustalla taloudellisia väärinkäytöksiä. Ei ollut.

Hetan taloutta on hoidettu asianmukaisesti ja tarkasti, eikä hallituksen eron syynä ole minkäänlaisia rahaan liittyviä väärinkäytöksiä tai ongelmia. Toivon, että tällaisilta vääriltä huhuilta katkaistaan siivet.

Eteenpäin

Oli erittäin positiivista, että hallitukseen oli niin paljon ehdokkaita ja eri puolilta Suomea. Se kertoo mielestäni myös siitä, että sääntömuutos toimii toivotulla tavalla.

Myönteistä on myös se, että hallituksessa on sekä vanhoja että uusia, nuoria, keski-ikäisiä ja iäkkäämpiä jäseniä. Eronneesta hallituksesta uudessa jatkavat lisäkseni Anna Alho sekä varapuheenjohtajana Venla Räty. Uutta verta ja huiman määrän tietoa ja kokemusta tuovat Terhi Toikkanen, Marja Pihnala ja Kata Jaakkola.
Uskon, että Hetan toiminta on hallituksen vaihdoksen jälkeen vakaalla pohjalla.

 

Oikein hyvää loppukesää kaikille jäsenillemme!

Maija Aatelo

Heta-liiton puheenjohtaja