Rikostaustan tarkistaminen tulee mahdollistaa vammaisten palveluissa

Julkaistu

Vammaisten kohtaamat väärinkäytökset ovat tutkitusti ongelma, mutta asiaan puuttumiseen ei ole riittäviä keinoja. Tällä hetkellä laki mahdollistaa työnhakijan rikostaustan tarkistamisen ainoastaan työssä, johon sisältyy pysyväisluontoisesti ja olennaisesti ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa työtä alaikäisen kanssa. Mahdollista ei siis ole tarkistaa rikostaustaa silloin, kun esimerkiksi henkilökohtaista apua järjestetään täysi-ikäiselle vammaiselle henkilölle. 

Vammaiset henkilöt ovat muita alttiimpia joutumaan hyväksikäytön ja väkivallan uhreiksi. Vammaisten alttiutta joutua rikoksen uhriksi voi lisätä muun muassa riippuvuus muista ihmisistä ja vaikeus puolustaa tai ilmaista itseään. Esimerkiksi avustamisen laiminlyöminen, pakottaminen ja uhkailu voivat estää poispääsyn hyväksikäyttötilanteista. 

Rikostaustaotteen tarkistaminen ennen työsuhteen alkua on yksi konkreettinen toimi, jolla vammaisten kohtaamaa väkivaltaa ja muita rikoksia voidaan ehkäistä. Työ- ja elinkeinoministeriön tulee aloittaa valmistelu rikostaustan tarkistamisen laajentamisesta. Oikeusministeriö on jo vuonna 2010 julkaissut muistion terveydenhuollon ammattihenkilöiden rikostaustan selvittämisestä (57/2010), mutta tuossa yhteydessä ei ole arvioitu henkilökohtaisen avun kysymyksiä. 

Henkilökohtaisen avustajan työhön voi kuulua avustamista esimerkiksi kauppa- ja pankkiasioissa. Varsinkin ikääntyneet ovat tyypillinen erilaisten huijausten ja taloudellisten väärinkäytösten kohderyhmä, mutta myös nuorempien voi olla vammaisuuden vuoksi vaikea havaita ongelmatilanteita. On näistä syistä tarpeen, että rikostaustaote sisältää tiedot myös taloudellisista rikoksista, esimerkiksi petoksista.