Työntekijän rikosrekisteriotteen tarkistaminen mahdollistettava myös työnantajamallin henkilökohtaisessa avussa

Julkaistu

Heta-liitto vaatii eduskuntaa korjaamaan lakiehdotuksen puutteen.

Hallituksen esityksessä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta HE 299/2022 vp esitetään rikosrekisteriotteen tarkistamisen mahdollisuuden laajentamista vammaisten ja vanhusten palveluihin. Laki ei kuitenkaan mahdollistaisi rikosrekisterin tarkistamista henkilökohtaisessa avussa silloin, kun palvelu on järjestetty työnantajamallilla. Heta-liitto ja useat vammaisjärjestöt ovat lausuneet asiasta lausuntokierroksella, jotta puute korjattaisiin.

Heta-liitto lähetti asiasta kannanoton eduskunnan sote-valiokunnan jäsenille ja varajäsenille, eduskuntaryhmiin ja eduskunnan Vammaisasioiden yhteistyöryhmälle. Hetan näkemyksen mukaan asia voidaan hyvin korjata eduskuntakäsittelyssä ilman lisävalmistelua.

Kannanottoon voi tutustua täällä:

Kannanotto rikosrekisteriotteesta PDF
Kannanotto rikosrekisteriotteesta DOCX