Valtuuston kokouksen jälkimainingit

Julkaistu

Hyvä Hetan jäsen,

haluan kertoa sinulle valtuuston päätöksistä ja siitä, miten ne voivat vaikuttaa elämääsi. Strategia on hyväksytty vuosiksi 2021–27 ja sen, samoin kuin toimintasuunnitelman, toteutus alkaa ensi vuonna, joten vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin.

Hallituksen tavoitteena on kertoa jäsenille entistä aktiivisemmin ajankohtaisista asioista – niille noin 75%:lle jäsenistä, joilla on sähköposti. Kirjepostin tiheään lähettämiseen Hetalla ei valitettavasti ole rahallisia mahdollisuuksia.

Strategiasuunnitelma 2021–27 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021 löytyvät tämän viestin lopusta. Valtuusto hyväksyi strategian 21-sivuisen taustapaperin, joka on yhdistyksen sisäisessä käytössä. Lyhyesti strategiasta: Hetan tavoitteena on tehdä Suomesta henkilökohtaisen avun mallimaa. Iskulauseemme on Sujuva apu – Oma elämä. Taustapaperin loput 21 sivua on tavoitteiden pilkkomista.

Talousarvio on lähetetty valtuuston jäsenille ja varajäsenille ennen liittovaltuuston kokousta, eikä sen yksityiskohtia julkaista laajemmin. Tämä on yleinen käytäntö, ja näin on myös Hetassa. Esimerkiksi valtuuston järjestäytymiskokouksen 1.2.2020 liitetiedostot lähetettiin vain valtuuston jäsenille. Talousarvio lähetetään tietenkin sitä pyytäville.

Hetalla ei ole toiminnanjohtajaa, minkä vuoksi hallituksen jäsenten, osittain myös valtuuston puheenjohtajien vastuulla on paljon vaikuttamistyötä ja muuta, joka kuuluisi toiminnanjohtajan työtehtäviin. Hetan hallitukset ovat viime vuosina vaihtuneet tiuhaan, mikä sekin lisää työtä. Palkkiot osoittavat vapaaehtoistyön arvostusta ja lisäävät luottamushenkilöiden sitoutumista. Valtuuston palkkiopäätöksen taustalla on myös toive, ettei hallituksen jäseniä polteta loppuun yhdessä kaudessa.

Nimellisiä kokouspalkkioita maksetaan varsin monissa vammaisjärjestöissä, työnantajajärjestöissä merkittävästi suurempiakin. Hetan valtuuston päättämä palkkio on 60 € kokoukselta. Budjetoitu summa jakaantuu 20 hengelle ja on keskimäärin 75 € verotettavaa tuloa kuukaudessa. Toiminnanjohtajan palkka sivukuluineen merkitsisi lähes 80 000 € kulua vuosittain, josta palkkiojärjestelmän kulut ovat vähemmän kuin neljäsosa.

STEAn hankeavustuksia ei voi käyttää toiminnanjohtajan palkkakuluihin. Siksi strategiaan on kirjattu: ”Strategiakauden aikana etsitään keinoja rahoittaa osa- tai kokopäiväisen toiminnanjohtajan kulut.” Toiminnanjohtaja voidaan palkata vasta rahoituksen varmistuttua. Muuten oltaisiin tilanteessa, jossa vuosittaista jäsenmaksua pitäisi nostaa jopa 20 €, mitä en pidä realistisena. Mieluummin jäsenmaksua pitäisi laskea kuin joutua nostamaan. Epärealistinen on mielestäni myös rahoitusajatus lisätä jäsenmäärää 25%, vuosittainen kasvu kun on viime vuosina ollut noin 4%. Tarvitaan siis muita rahoituslähteitä, joiden kehittäminen vie aikaa.

Valtuuston kokouksesta 28.11. on saatu paljon myönteistä palautetta, muun muassa strategiasuunnitelmasta 2021–27 ja sen taustapaperin esittelystä. Kiitos siitä, sillä suunnitelman eteen on tehty paljon työtä yhdessä. Olemme kuulleet myös kommentteja, että hallitukseen luotetaan, mitä osoittaa tietenkin sekin, että meidät valittiin jatkamaan työtämme.

Olemme kuitenkin aina valmiita parantamaan toimintaamme. Siksi sinun mielipiteesi, ajatuksesi, ideasi ja myös huolesi ovat tärkeitä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Jouluisin terveisin,

Maija Aatelo, Hetan puheenjohtaja

Hetan strategia rtf

Hetan strategia pdf

Hetan toimintasuunnitelma 2021.rtf

Hetan toimintasuunnitelma 2021.pdf