Palkkaryhmäjako muuttuu 1.7.2020

Julkaistu

Henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen mukainen palkkaryhmäjako muuttuu 1.7.2020. Työnantajien on syytä nyt varmistaa kaikkien työntekijöidensä oikea palkkaryhmä.

Palkkaryhmät tiivistettynä

  • Henkilökohtainen avustaja kuuluu palkkaryhmään A, jos hänen työtehtävänsä eivät sisälly palkkaryhmä B:n listaan.
  • Henkilökohtainen avustaja kuuluu palkkaryhmään B, jos hänen työtehtäviinsä sisältyy työtehtäviä palkkaryhmä B:n listalta.
  • Palkkaryhmään B kuuluvat työtehtävät ovat työehtosopimuksen liitteessä 2: B-palkkaryhmään kuuluvat työtehtävät (Liite 2) .
  • Lista B-palkkaryhmän työtehtävistä on tyhjentävä, eli vain listalla olevat työtehtävät kuuluvat B-palkkaryhmään 1.7.2020 alkaen.

Tarkempaa tietoa palkkaryhmäjaosta

Toimintaohjeet työnantajille

  • Jos työntekijän palkkaryhmä pysyy ennallaan, työnantajan ei tarvitse tehdä mitään.
  • Jos työntekijän palkkaryhmä muuttuu, tulee siitä ilmoittaa kuntaan hyvissä ajoin. Ilmoituksen voi tehdä Hetan lomakkeella: lomake pdf-tiedostona, lomake rtf-tiedostona.
  • Ilmoitus kannattaa tehdä kuntaan mahdollisimman pian, jotta muutostarpeet olisivat kunnan tiedossa jo hyvissä ajoin ennen pakkaryhmän kriteerien muuttumista.
  • Mikäli palkkaryhmän muuttaminen ei syystä tai toisesta etene, kannattaa kunnalle tehdä kirjallinen hakemus, jossa vaaditaan palkkaryhmän muuttamista. Tällöin viranhaltijan tulee antaa asiasta perusteltu ja valituskelpoinen hallintopäätös.
  • Palkkaryhmämuutosten myötä voi esiintyä joitakin harvinaisia tilanteita, joissa työntekijä ei uuden työehtosopimusmääräyksen myötä enää kuulukaan B-palkkaryhmään, vaikka on siihen aiemmin kuulunut. Vaikka näin kävisikin, ei työntekijän henkilökohtaista tuntipalkkaa voida siitä huolimatta alentaa.