Palkankorotukset ja kokemuslisät 1.3.2020

Julkaistu

Helmikuun alussa voimaan tulleen henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen mukaan Hetan jäsenten työntekijöiden palkat nousevat 1.3.2020. Samalla voimaan astuu kokemuslisää koskevat muutokset.

1.3.2020 voimaan astuvat palkkamuutokset tiivistetysti:

  • Palkankorotus on palkkaryhmässä A 2,1 % ja palkkaryhmässä B 2,2, %.
  • Jokainen kokemuslisäetappi nousee 0,25 % aiemman työehtosopimuksen mukaisesta. Uusi kokemuslisätaulukko on työehtosopimuksen sivulla 25.
  • Kokemuslisätaulukossa on uusi etappi 8 vuoden työkokemuksen kohdalla.
  • Uuden tes:n mukainen kokemuslisälomake: lomake pdf-tiedostona ja lomake rtf-tiedostona

Alta voit lukea palkankorotuksista ja kokemuslisistä lisää.

Työehtosopimuksen saat pdf-tiedostona tästä linkistä ja rtf-tiedostona tästä linkistä.

Palkankorotukset 1.3.2020 alkaen

1.2.2020 voimaantulleen henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen myötä työntekijöiden palkat nousevat 1.3.2020 alkaen. Korotukset ovat suuruudeltaan 2,1 % palkkaryhmässä A ja 2,2% palkkaryhmässä B. Muutosten myötä uudet vähimmäispalkat ovat seuraavat:

Palkkaryhmä A
Muu Suomi: 10,92 €
Pääkaupunkiseutu: 11,08 €

Palkkaryhmä B
Muu Suomi: 12,16 €
Pääkaupunkiseutu: 12,32 €

Jokaiselle työntekijälle tehdään joka tapauksessa vähintään 2,1 tai 2,2 %:n korotus. Mikäli palkka ei vähimmäispalkkasuosituksiin siirryttäessä nousisi tai nousu olisi A-palkkaryhmään kuuluvan työntekijän kohdalla alle 2,1 % tai B palkkaryhmään kuuluvan työntekijän kohdalla alle 2,2 %, tulee palkkaa nostaa siten, että nousu on vähintään edellä mainittujen prosenttien mukaiset. Tämä tarkoittaa sitä, että myös niiden työntekijöiden, joilla jo lähtökohtaisesti on ollut korkeampi palkka, tuntipalkka nousee.

Esimerkki: Pääkaupunkiseudulla työskentelevän A-palkkaryhmään kuuluvan työntekijän tuntipalkka ilman kokemuslisää on ollut 10,90 euroa. Koska 1.3.2020 alkaen palkkojen on A-palkkaryhmässä noustava vähintään 2,1 %:a, on tuntipalkka nostettava 11,13 euroon.

Yllä mainitut tuntipalkat ovat vähimmäispalkkoja, joissa ei vielä ole huomioitu kokemuslisiä. On tärkeä huolehtia siitä, että työntekijöiden kokemuslisälliset palkat vastaavat vähintään työehtosopimuksen kokemuslisätaulukon mukaisia tuntipalkkoja.

Kokemuslisät 1.3.2020 alkaen

Uusi kokemuslisätaulukko on työehtosopimuksen sivulla 25.

1.3.2020 alkaen tulee voimaan myös uusi kokemuslisätaulukko, jossa jokaista kokemuslisäetappia on nostettu 0,25 % aiemman työehtosopimuksen mukaisesta. Tämän johdosta jokaisen kokemuslisäetapin välillä on aina 1,25 % suuruinen korotus entisen 1 % korotuksen sijaan. Työntekijälle tulee uuden kokemuslisäetapin saavuttaessaan siis tehdä 1,25 % suuruinen korotus senhetkiseen henkilökohtaiseen tuntipalkkaansa. Työehtosopimuksen kokemuslisätaulukon mukaiset summat ovat kyseisen kokemuslisän vähimmäistuntipalkkoja.

Kokemuslisän laskentatapa on siis aiempaa työehtosopimusta vastaava, korotuksen suuruus on hiukan suurempi ja taulukkoon on lisätty uusi kokemuslisäetappi 96 kuukauden eli 8 vuoden kohdalle.

Uuden kokemuslisätaulukon voimaantulon johdosta työntekijöiden palkat tulee muuttaa vastaamaan uusia kokemuslisätaulukon mukaisia vähimmäistuntipalkkoja 1.3.2020 alkaen.

Esimerkki: Pääkaupunkiseudun ulkopuolella (muu Suomi) työskentelevän, yli 3 vuoden työkokemuksen omaavan A-palkkaryhmään kuuluvan työntekijän tuntipalkka on kokemuslisineen 11,07 euroa. 1.3.2020 alkaen hänen tuntipalkkansa on oltava vähintään 11,19 euroa.

Koska 1.3.2020 voimaan tulevat sekä palkankorotukset että päivitetty kokemuslisätaulukko, on hyvä varmistua tavasta, jolla uusi tuntipalkka lasketaan. Ensin työntekijälle on tehtävä yleiskorotus (palkkaryhmässä A 2,1 % ja palkkaryhmässä B 2,2%), jonka jälkeen on tarkistettava myös uuden kokemuslisätaulukon vähimmäistaso ja saatettava palkka vastaamaan kyseistä taulukkoa. Erillistä prosentuaalista vähimmäiskorotusta ei kokemuslisien osalta uuteen kokemuslisätaulukkoon siirtyessä tarvitse tehdä. Mikäli työntekijä kuitenkin saavuttaa uuden kokemuslisän eli esimerkiksi siirtyy 1 vuoden kokemuslisän piiristä 3 vuoden kokemuslisän piiriin, on varmistuttava siitä, että 1,25 % vähimmäiskorotus toteutuu.

Esimerkki: Yhden vuoden työkokemuksen omaavan B-palkkaryhmään kuuluvan työntekijän tuntipalkka on ollut 12,50 euroa. Ensinnäkin on katsottava, että 1.3.2020 alkaen 2,2 % palkankorotus toteutuu. Tämän perusteella palkka nousee siis 12,78 euroon. Tämän lisäksi on katsottava, että hänen palkkansa vastaa vähintään työehtosopimuksen kokemuslisätaulukon mukaisia vähimmäispalkkaa. Työntekijä työskentelee Turussa, joten hänen tuntipalkkansa kokemuslisineen on oltava vähintään 12,31 euroa. Edellä laskettu tuntipalkka ylittää tämän jo yleiskorotuksen jälkeen, eikä uuteen kokemuslisätaulukkoon siirryttyä tarvitse tehdä erikseen korotusta, joten tuntipalkka on saatettu vastaamaan uutta kokemuslisätaulukkoa.

Koska kokemuslisätaulukkoon on lisätty uusi etappi kahdeksan vuoden työkokemuksen kohdalle, tarkoittaa tämä sitä, että yli kahdeksan vuotta työskennelleet työntekijät saavuttavat uuden kokemuslisäetapin ja heidän kohdallaan tulee varmistua myös 1,25 % vähimmäiskorotuksen toteutumisesta 1.3.2020 alkaen. Uuden kokemuslisän voimaantulon johdosta tällaisten työntekijöiden tuntipalkkoja on siis nostettava vähintään kyseisen taulukon mukaisiin vähimmäistuntipalkkoihin. Mikäli palkka ei kuitenkaan nousisi tai korotus olisi vähemmän kuin 1,25 %, tulee henkilökohtaiseen tuntipalkkaan tehdä vähintään 1,25 % suuruinen korotus. Toimintamalli on siis sama kuin muutenkin uuteen kokemuslisäetappiin siirryttäessä.

Esimerkki: Pääkaupunkiseudun ulkopuolella (muu Suomi) työskentelevä A-palkkaryhmään kuuluva työntekijä on ollut henkilökohtaisen avustajan työtehtävissä kymmenen vuoden työkokemuksella. Hänen tuntipalkkansa on 11,50 euroa. Tuntipalkkaan on ensinnäkin tehtävä 2,1 %:n suuruinen korotus, jolloin palkan on oltava vähintään 11,74 euroa. Uuden kokemuslisätaulukon voimaantultua hän on lisäksi saavuttanut uuden kokemuslisän. Koska taulukkopalkka jää alle vaaditun korotustason, tulee palkkaan tehdä vielä 1,25 %:n suuruinen korotus. Työntekijän palkka on siis nostettava 1.3.2020 alkaen 11,89 euroon.