Ministeriö julkaisi ohjeet henkilökohtaisten avustajien suojavarusteista

Julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille ja kuntayhtymille ohjeen kotiin annettavien palvelujen hoitamisesta koronapandemian aikana. Ohjeet koskevat myös henkilökohtaista apua.

Sosiaali- ja terveysministeriö painottaa ohjeissaan, että kuntien on turvattava asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti.

Ministeriön uutinen ohjeesta
Ministeriön ohje

Suojavarusteet

Suojavarustepula on puhuttanut henkilökohtaisen avun kentällä paljon. Ministeriön ohje tuo siihen selvyyttä: ohjeen mukaan tarvittavat suojavarusteet kuuluu saada nyt kunnalta:

”Jos henkilökohtaisen avun saaja on itse työnantaja, kunta korvaa vammaispalvelulain mukaan työsuhteesta aiheutuvat kulut työnantajana toimivalle henkilökohtaisen avun käyttäjälle. Vallitsevissa poikkeusoloissa suojavälineitä ei ole kuitenkaan aina helposti saatavilla. Kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä vastaavasti kuin kotihoidossa.”

Ministeriön ohjeet kiteytettynä:

  • Kaikissa kotiin annettavissa palveluissa on ensisijaisen tärkeää, ettei työskennellä sairaana ja huolehditaan käsihygieniasta, käsienpesusta vedellä ja saippualla sekä alkoholipitoisen käsihuuhteen käytöstä.
  • Kotiin annettavissa palveluissa pyritään siihen, että sama(t) työntekijä(t) hoitavat samoja asiakkaita tartuntatautiriskin minimoimiseksi.
  • Jokaiselle asiakkaalle pitää nimetä omatyöntekijä. Asiakkaalla pitää olla tiedossaan puhelinnumero, johon voi ottaa yhteyttä.
  • Kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajilla on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä. Riskiryhmään kuuluvien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisessa avussa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta.
    • Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Kankaista suojainta käytetään vain kerran, ja se pestään tai hävitetään käytön jälkeen. Kankaisten suojaimien käytöstä ja desinfioinnista on annettava henkilökunnalle ohjeet.
    • Jos henkilökohtaisen avustajan työnantaja on sairastunut hengitystieinfektioon, on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa.

Sosiaali- ja terveisministeriö on ohjeistanut kuntia laatimaan viranomaisviestinnän pohjalta toimintaohjeet henkilökohtaisten avustajien työnantajille ja tiedottamaan niistä aktiivisesti. Ministeriön ohje on annettu iltapäivällä 31.3.2020.