Miksi liityin jäseneksi Heta-liittoon?

Julkaistu

Uskon, että moni henkilökohtaisen avustajan työnantaja pohtii samoja asioita, joita olen itsekin pohtinut ennen kuin olen lähettänyt jäsenhakemuksen Hetan toimistoon. Miksi minä henkilökohtaisen avustajan työnantajana liittyisin Heta-liittoon?  

Pohdin tätä sekä henkilökohtaisen avustajan työnantajan että Heta-liiton uuden työntekijän näkökulmasta. Olen ollut Hetan jäsen pian kymmenen vuotta. Viime elokuussa aloitin työt Hetan vertaistukikoordinaattorina. 

Työnantajan saappaisiin  

Avustajien työnantajana olen toiminut vuodesta 2010 alkaen, jolloin sain ensimmäisen henkilökohtaisen avustajan arkeeni avuksi. Tarina siitä, miten minusta tuli henkilökohtaisen avustajan työnantaja, on tavallinen. Liikuntarajoitteeni vuoksi minulle myönnettiin henkilökohtaista apua, ja vammaispalvelusta kerrottiin, että henkilökohtainen apu toteutetaan työnantajamallilla. Tämä tarkoitti, että etsisin itse sopivan henkilön avustajaksi eli siis rekrytoin työntekijän, ja olen hänen työnantajansa. Avustajan palkanmaksusta minun ei onneksi tarvinnut huolehtia. Se hoituu tänäkin päivänä sijaispalkanmaksajan kautta, kun toimitan toteutuneet tuntilistat palkanmaksuun.    

Avustajan työnantajana toimiminen on vastuullinen tehtävä, johon olen päätynyt ilman aikaisempaa kokemusta. Olin ollut henkilökohtaisen avustajan työnantajana muutaman vuoden ennen kuin liityin jäseneksi Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liittoon eli Hetaan. Heta on ollut hyvänä auttajana tällä työnantajuuden matkalla, jolla voin aina kehittyä ja oppia lisää. 

Avustajalle parempaa palkkaa 

Yli kymmenen vuotta sitten avustajien palkat olivat vielä matalampia kuin nykyisin. Työnantajana minusta tuntui pahalta se, ettei työstä, joka on oman arkeni sujumiseksi todella tärkeää, saanut kovin kummoista korvausta.  

Hetan jäsenyyden myötä avustajien työsuhteissa alettiin noudattaa henkilökohtaisia avustajia koskevaa työehtosopimusta. Avustajieni tuntipalkka nousi jonkin verran verrattuna siihen, kun en ollut Hetan jäsen. Ajattelin, että minulle tuleva Hetan jäsenmaksu maksaisi tavallaan itsensä takaisin avustajan palkan korotuksena.  

Olin tehnyt parhaani työnantajan saappaita täyttäessäni. Nyt tässä työpaikassa olisi oman alan työehtosopimus ja avustajallani mahdollisimman hyvä tuntipalkka. 

Jäsenyys ja työehtosopimus tuovat varmuutta itselle 

Henkilökohtaisia avustajia koskevasta työehtosopimuksesta voi tarpeen tullen palata tarkistamaan työsuhteen menettelytapoja. Ennen Hetan jäsenyyttä minulla ei ollut selkeää paikkaa, josta katsoa, miten avustajan työsuhteessa menetellään esimerkiksi työaikojen suhteen. Vuosien varrella minua on myös ilahduttanut, että uusi työehtosopimus on edeltäjäänsä parempi versio. 

Työehtosopimus mahdollistaa asioita, jotka ovat minulle henkilökohtaisen avustajan työnantajana sekä henkilökohtaisen avun käyttäjänä tärkeitä. Voin sopia työajoista joustavammin avustajan kanssa kuin pelkän työaikalain puitteissa. Koen tärkeäksi myös sen, että avustajilleni maksetaan työaikalisät, lomarahat, matkapäiviltä ateriakorvaukset sekä mahdollinen kokemuslisä. Arkipyhiltä, jotka kuuluvat työehtosopimukseen, maksetaan kolminkertainen palkka tai ne annetaan palkallisina vapaina. 

Rekrytoinnissa on hyötyä Hetan jäsenyydestä 

Uutta avustajaa rekrytoidessa mainitsen jo työpaikkailmoituksessa, että olen Heta-liiton jäsen, ja työsuhteessa noudatetaan henkilökohtaisia avustajia koskevaa työehtosopimusta. Haluan, että jo työnhakijalle on selvää, että tässä työpaikassa on hyvällä mallilla pohjat yhteisille pelisäännöille. Se viestii työnhakijalle myös siitä, että arvostan avustajaa ja kaikkea sitä, minkä hän voi minulle työpanoksellaan mahdollistaa.  

Kerron näin työnhakijalle huolehtivani työnantajana, että avustaja saa mahdollisimman hyvän korvauksen työstään. Yleensä avustajilla, joiden työnantajat kuuluvat Hetaan, on parempi palkka kuin niillä avustajilla, joiden työnantaja ei ole Hetan jäsen. Toivon toki, että työehtosopimuksen edut omalta osaltaan vaikuttaisivat positiivisesti työntekijän työhön sitoutumiseen. 

Mielestäni henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus on rekrytointivaltti alalla, jossa avustajan työnantajana toimiva henkilö määrittelee itse työnkuvan omia tarpeitaan parhaiten vastaavaksi. Työnhakija voi olla varma, että työpaikassa toimitaan työehtosopimuksen puitteissa, vaikka työnkuvat voivat vaihdella paljon työpaikan mukaan. 

Tukea työnantajien omasta järjestöstä 

Hetasta saa paljon tietoa henkilökohtaisen avun työnantajamallista.

Tietopankista löytyy neuvoja työnantajuuteen.

HetaHelpin kautta tavoittaa lakimiehet, jotka antavat oikeudellista neuvontaa henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyviin kysymyksiin.

Lisäksi on myös vertaistukea kaikille henkilökohtaisten avustajien työnantajille. 

Vertaistukikoordinaattorina toivon, että henkilökohtaisten avustajien työnantajat tulisivat mukaan vertaistukitoimintaan jakamaan kokemuksiaan työnantajuudesta, vaikka työnantajien yhteisille kahvitauoille. Työnantajan ja työntekijän väliseen työsuhteeseen liittyy monia asioita, mutta onneksi niiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Riittää hyvin, kun tietää mistä voi tarvittaessa kysyä neuvoa ja tukea. Meidän työnantajien oma liitto on apuna.  

Itselleni Hetan jäsenyys on myös henkinen voimavara. Olen törmännyt tilanteeseen, jossa esimerkiksi vammaispalvelulle ei ole aivan selvää, että se ei ole yksi työsuhteen osapuolista. Tällaisissa tilanteissa tieto siitä, että olen jäsenenä osa alan isoa toimijaa, tuo itselle varmuutta esimerkiksi oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä.  

Vaikuttamistyötä jäsenten ehdoilla 

Heta-liitto tekee vaikuttamistyötä ja on monessa mukana edistääkseen toimivaa ja turvallista työnantajuutta kaikille meille, jotka olemme henkilökohtaisten avustajien työnantajia. Jäseniä Hetassa on tällä hetkellä lähes 4400. Vaikka Heta on työmarkkinajärjestö, se on vammaisten oma järjestö, joka ajaa jäsentensä eli meidän yksityishenkilöiden asiaa. Toiminnan suunnittelu ja toteutus on jäsenlähtöistä.  

Itselleni on näin uuden työntekijän näkökulmasta ollut yllättävää se, miten laajasti Heta-liitto tekee vammaispoliittista vaikuttamistyötä. Otetaan kantaa mm. vammaislainsäädännön uudistukseen ja korona-ajan kysymyksiin, jotka vaikuttavat henkilökohtaiseen apuun.  

Järjestö paikallaan 

Heta-liitto kokoaa henkilökohtaisten avustajien työnantajat yhteen ja tarjoaa niin tietoa, neuvontapalveluita kuin vertaistukeakin. Vertaistukikoordinaattorina olen entistä syvemmin ymmärtänyt sen, miten monin tavoin henkilökohtainen apu ja henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimiminen vaikuttavat arjen sujumiseen vamman tai sairauden kanssa. Jokaisella meistä on omat yksilölliset tarpeet ja toiveet, millaista arki on ja missä asioissa tarvitsee avustajan apua.  

Monet henkilökohtaisen avun käyttäjät ovat myös avustajiensa työnantajia. Heta-liitto kokoaa työnantajia yhteen, ajaa jäsentensä etua ja jakaa tietoa henkilökohtaisesta avusta. Tällainen järjestö on paikallaan auttamassa meitä, jotka toimimme henkilökohtaisten avustajien työnantajina. 

“No ei tuo jäsenmaksu niin paha ole, jos sillä avustaja saa parempaa palkkaa”, ajattelin, kun postitin aikoinaan jäsenhakemuksen Heta-liittoon. Kuinka vähän tiesinkään. Onhan tässä kysymys niin paljon muustakin. Asioista, jotka ovat todella tärkeitä kaikille, jotka toimivat henkilökohtaisten avustajien työnantajina. 

Marja Hukkanen
Vertaistukikoordinaattori, Heta-liitto

Muistilehtiö, ruukussa oleva kasvi sekä paperi, jossa teksti: liittyisinkö Heta-liittoon?