Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja potilasasiavastaavista

Julkaistu

Heta-liitto on jättänyt elokuussa lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista.

Heta-liitto katsoo, että lakiuudistuksessa on joitakin nykytilaan nähden positiivisia muutoksia. Potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan riippumattomuus ja vaikuttavuus tulee kuitenkin turvata ehdotettua voimakkaammin. Toiminnalla tulee olla todelliset mahdollisuudet edistää asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien toteutumista. Lakiuudistukseen tulee sisällyttää vammaisvaikutusten arviointi.

Jatkossa sosiaali- ja potilasasiavastaavat toimisivat lähtökohtaisesti hyvinvointialueiden palveluksessa. Ehdotuksen mukaan hyvinvointialueelle jää kuitenkin järjestämislain 12§:n mukainen mahdollisuus hankkia potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa yksityisiltä toimijoilta.

Ehdotettu sääntely ei turvaa toiminnan riippumattomuutta ja puolueettomuutta riittävästi. Heta-liitto katsoo, että toiminta tulee ennemmin organisoida esimerkiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten toimintaa tai oikeusaputoimistojen yhteyteen.

Voit lukea Hetan lausunnon kokonaisuudessaan täältä:

Hetan lausunto PDF
Hetan lausunto DOCX

Lisäksi voit halutessasi tutustua lausuntopyyntöön sekä kaikkiin siihen jätettyihin vastauksiin täällä.