Koronarokotteita koskevaa lakia uudistettava

Julkaistu

Myös henkilökohtaisen avun työnantajamallin tarpeet huomioitava.

Heta-liitto katsoo, että sosiaali- ja terveysalalla edellytettäviä rokotteita koskeva sääntely täytyy uudistaa pikaisesti. Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies on osoittanut useita kohtia, joissa lakia tulee uudistaa. Henkilökohtaisen avun työnantajamalli tulee huomioida niin, että työnantajalla on mahdollisuudet suojautua koronavirukselta ja muiltakin taudinaiheuttajilta. 

Heta-liitto on nyt lähettänyt sosiaali- ja terveysministeriöön sekä työ- ja elinkeinoministeriöön kannanoton, jossa vaaditaan henkilökohtaisen avun ja muidenkin kotiin annettavien palvelujen kehittämistä työntekijöiden rokotussuojan suhteen.  

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on katsonut, että kenenkään korkeimpiin riskiryhmiin kuuluvan ei tulisi joutua tilanteeseen, jossa hän olisi pakotettu hyväksymään sen, että häntä avustavalla henkilöllä ei mahdollisesti ole parasta tarjolla olevaa suojaa hengenvaarallista tautia vastaan. Julkisen vallan velvollisuus suojella jokaisen henkeä ja terveyttä edellyttää siitä huolehtimista, että välttämättömät palvelut voidaan järjestää vaarantamatta niistä riippuvaisen henkilön terveyttä tai henkeä. 

Heta-liitto ehdottaa, että olisi mahdollista ottaa työsopimuslakiin erityissäännös työn estymisestä työntekijän puutteellisen rokotussuojan vuoksi esim. niin, että säännös koskisi yksityisiä henkilöitä ja kotitalouksia, jotka toimivat työnantajina. Tämä mahdollistaisi sen, että henkilökohtaisen avun työnantajan ei ole pakko käyttää avustajaa, jolla on puutteellinen rokotussuoja. 

Lue koko kannanotto täältä: 

KannanottoRokotesääntely28.9.2021pdf

KannanottoRokotesääntely28.9.2021docx