Työnantajan muistilista juhannukselle

Julkaistu

Juhannukseen liittyy työsuhteen näkökulmasta monta yksityiskohtaista asiaa muistettavaksi. Kokosimme tärkeimmät tähän muistilistaan!

Arkipyhiin liittyvät käytännöt ovat Heta-liiton jäseniä velvoittavia, koska käytännöt perustuvat työehtosopimukseen.

Juhannusaatto on arkipyhä

  • Jos työntekijä on juhannusaattona vapaalla, maksetaan hänelle palkka keskimääräisen päivittäisen työajan mukaisesti. Juhannusaatto myös vähentää työntekijän laskennallista työaikaa viikolta tai jaksolta keskimääräisen päivittäisen työajan.
  • Jos työntekijä on työssä juhannusaattona, hänelle maksetaan kolminkertainen palkka työssäolon ajalta. Työntekijän työsuhteen tulee kestää vähintään kaksi viikkoa, jotta oikeus arkipyhäkorvaukseen syntyy.
  • Vuosiloman, sairausloman tai muun sovitun palkallisen vapaan sisään jäävä arkipyhä ei oikeuta ylimääräiseen palkalliseen vapaapäivään tai arkipyhäkorvaukseen.
  • Huom.! Avustustunteja arkipyhä ei tietenkään vähennä, eli työnantaja on oikeutettu tavalliseen määrään henkilökohtaista apua arkipyhästä riippumatta.

Juhannuspäivä ei ole arkipyhä

  • Jos työntekijällä on työvuoro juhannuspäivänä, niin juhannuspäivältä maksetaan sunnuntaityölisä.

Juhannusaatto ja juhannuspäivä eivät kuluta vuosilomapäiviä

  • Vuosilomalain mukaan juhannusaatto ja juhannuspäivä eivät kuluta vuosilomapäiviä. Jos työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, kuluu häneltä siltä viikolta vain neljä vuosilomapäivää.

Jos tarvitset yksityiskohtaisempia ohjeita, niin otathan yhteyttä HetaHelpiin!

Auringonlasku Rovaniemellä luonnossa