Juhannuksen muistilista

Julkaistu

Juhannusaatto 22.6.2018 on henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen mukainen arkipyhä eli palkallinen vapaapäivä.

Kuvassa koivun oksia vasten sinistä taivasta. Päällä on teksti: juhannusaatto = arkipyhä

Muista nämä:

  1. Jos työntekijä on juhannusaattona vapaalla, maksetaan hänelle palkka keskimääräisen päivittäisen työajan mukaisesti. Juhannusaatto myös vähentää työntekijän laskennallista työaikaa viikolta tai jaksolta keskimääräisen päivittäisen työajan. (Huom.! Vammaisen henkilön saamia avustustunteja arkipyhä ei tietenkään vähennä – eli asiakas on oikeutettu tavalliseen määrään henkilökohtaista apua arkipyhästä riippumatta.)
  2. Jos työntekijä on työssä juhannusaattona, hänelle maksetaan kolminkertainen palkka työssäolon ajalta. Työntekijän työsuhteen tulee kestää vähintään kaksi viikkoa, jotta oikeus arkipyhäkorvaukseen syntyy.
  3. Vuosiloman, sairausloman tai muun sovitun palkallisen vapaan sisään jäävä arkipyhä ei oikeuta ylimääräiseen palkalliseen vapaapäivään tai arkipyhäkorvaukseen.
  4. Juhannuspäivä ei ole arkipyhä. Jos työntekijällä on työvuoro juhannuspäivänä, niin juhannuspäivältä maksetaan sunnuntaityölisä.
  5. Vuosilomalain mukaan juhannusaatto ja juhannuspäivä eivät kuluta vuosilomapäiviä. Eli jos työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, kuluu häneltä siltä viikolta vain neljä vuosilomapäivää.

Jos tarvitset yksityiskohtaisempia ohjeita, niin otathan yhteyttä HetaHelpiin!