Otimme kantaa YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman luonnokseen

Julkaistu

Heta-liiton puheenjohtaja Maija Aatelo piti 6.11.2020 VANEn kuulemistilaisuudessa YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelmaluonnosta koskevan puheenvuoron. Puheenvuorossa nostettiin esilleettä toimintaohjelmaan tulee lisätä tavoitteeksi vammaissopimuksen käyttäminen laintasoisena lähteenä viranomaistoiminnassa ja tuomioistuimissa.

Heta-liitto katsoo, että henkilökohtaisen avun saatavuuteen ja rahoitukseen liittyvät ongelmat tulee selvitttää ja arvioida, vastaako Suomessa toteutettu henkilökohtainen apu 19 artiklan ja sen yleiskommentin edellytyksiä. Vammaiselle henkilöllä tulee olla mahdollisuus hallita avun käyttöä. Tämä ei Suomessa kaikilta osin toteudu, sillä kunnalla tai palvelua tuottavalla yrityksellä on usein vahva asema ja kontrolli vammaiseen henkilöön nähden. 

Lisäksi Heta-liitto pitää olennaisena henkilökohtaiseen apuun liittyvien toimintamallien ja käytänteiden kehittämistä. Vammaisjärjestöjä on osallistettava toimintasuunnitelman toteutukseen. Heta otti kantaa myös siihen, että vammaisten yksityisyydensuojaa on parannettava ja apu turvattava hyvälaatuisena hankalissakin taloudellisissa tilanteissa.  

Lue lausunto kokonaisuudessaan rtf-muodossa  tai pdf-muodossa