Heta-liiton kannanotto vammaispalvelulain valmisteluun

Julkaistu

Vammaispalvelulain valmistelua jatketaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Olemme lähettäneet lainvalmistelijoille täydentävän kannanoton Heta-liiton näkemyksistä.

Heta-liitto haluaa nostaa esiin muutamia henkilökohtaisen avun asioita vielä erikseen, vaikka monet aikaisemmista Hetan kommenteista ovat myös edelleen tärkeitä. Varsinkin työnantajamallin käytännön asiat kuten korvauskäytännöt uhkaavat jäädä liian vähälle huomiolle, kun keskustelu on painottunut mm. voimavaraedellytykseen.

Tässä on keskeisiä nostoja Hetan kannanotosta:

  • Heta-liitto on esittänyt monien muiden järjestöjen tavoin nykyisen vammaispalvelulain voimavarasäännöksen uudelleenmuotoilua. Henkilökohtaiseen apuun on Heta-liiton ehdotuksen mukaan oikeus, jos henkilö yleisellä tasolla voi viestiä tahtoaan ja toiveitaan.
  • Henkilökohtaisen avun alalla tarvitaan varmuus siitä, että palkkakulujen korvaaminen ei tule heikkenemään jatkossa. Mikäli hyvinvointialue voisi käyttää harkintaa siinä, mikä on kohtuullinen palkka, voi tämä estää oikeutta saada työehtosopimuksen mukaiset palkkakulut korvatuiksi.  Asia tulee kirjata lain tasolle siten, että työehtosopimuksen mukaiset kulut korvataan vähintään nykyisen käytännön tasoisesti.
  • Heta haluaa, että useita työnantajamallin asioita kehitetään vielä. Laissa tulee mm. todeta, että työnantajalla on oikeus saada kulut korvatuiksi siten, että hänen ei edellytetä käyttävän omia varojaan maksuihin.

Koko kannanotto on luettavissa täältä:

Heta-liiton kannanotto pdf

Heta-liiton kannanotto docx