Ohjeita ja tietoa puheenjohtajistoon ja hallitukseen pyrkiville

(Tästä linkistä pääset takaisin sivulle Heta-Liiton syyskokous 2018.)

Heta-Liiton asioita hoitaa varsinaisista jäsenistä koottu hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta (syyskokouksessa käsiteltävä sääntömuutosesitys voi muuttaa kauden pituutta), ja uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2019. Hallitus valitaan syyskokouksessa 25.11.2018. Hallitukseen voidaan valita Heta-Liiton varsinaisia jäseniä.

Hallitus

 • Hallitus hoitaa lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan yhdistyksen asioita:
  • yhdistyksen kirjanpidon lainmukaisuudesta vastaaminen
  • varainhoidon järjestäminen luotettavalla tavalla
  • yhdistyksen hallinnon ja toiminnan kokonaisuudesta huolehtiminen
  • toimintasuunnitelman toteutuminen talousarvion puitteissa.
 • Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan itse, mutta puheenjohtajan lisäksi usein myös hallituksen jäseniltä tarvitaan panostusta joko vaikuttamistyön tai työmarkkinatoiminnan linjoista päättämiseen tai käytännön toimintaan. Nyt valittava hallitus käy seuraavat työehtosopimusneuvottelut.
 • Hallituksen jäseneltä edellytetään säännöllistä osallistumista yhdistyksen asioiden hoitamiseen.
 • Vammaispoliittiset tilaisuudet järjestetään usein pääkaupunkiseudulla ja Hetan toimisto on Turussa. Toimiminen hallituksessa voi edellyttää matkustamista ainakin joitakin kertoja vuodessa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

 • Puheenjohtaja johtaa hallituksen ja koko Heta-Liiton toimintaa. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan apuna ja varahenkilönä.
 • Puheenjohtaja toimii Heta-Liiton hallintopäällikön lähiesimiehenä.
 • Puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenet sopivat keskinäisestä työnjaostaan, mutta pääsääntöisesti puheenjohtajisto on osallistunut aktiivisesti työehtosopimusneuvotteluihin sekä tarvittaessa ollut mukana myös käytännön vaikuttamistyössä.

Hallituksen ja puheenjohtajiston valinta

Kokouksessa tullaan esittämään, että vaalit käydään niiden välillä, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan joko ennen kokousta tai kokouksen aikana. Henkilövalintoja ei tarvitse kannattaa kokouksessa. Kokouksessa voi kuitenkin pitää kannatuspuheenvuoroja ja käydä keskustelua henkilövalinnoista.

Toivomme ehdokkailta esittelyjä ennen kokousta, jotta Heta-Liiton jäsenet voivat valita Hetalle parhaan mahdollisen hallituksen ja puheenjohtajiston. Lähetämme esittelyt muun kokousmateriaalin yhteydessä kokoukseen ilmoittautuneille. Lisäksi ne ovat saatavilla kokouspaikalla. Toivomme myös, että puheenjohtajistoon ja hallituksen jäseniksi pyrkivät tulevat kokoukseen esittäytymään. Nykyinen hallitus tai sen nimeämä vaalitoimikunta voi tarvittaessa haastatella ehdokkaita.

Ohjeet ehdokasesittelyn tekemiseen

 • Maksimissaan 1 sivun pituinen teksti. Esittelytekstiin voi toki laittaa esim. linkin omille nettisivuilleen. Yhteystiedot voi halutessaan laittaa esittelytekstiin mukaan, mutta se ei ole välttämätöntä.
 • Kerro esittelyssä selkeästi, mihin tehtävään olet ehdolla:
  • puheenjohtajaehdokkaat: oletko käytettävissä myös varapuheenjohtajaksi tai hallitukseen
  • varapuheenjohtajaehdokkaat: oletko käytettävissä myös hallitukseen
  • hallituksen jäseneksi pyrkivät: ilmoitettava, jos olet käytettävissä ainoastaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
 • Esittelyssä voi kertoa lyhyesti itsestään ja kiinnostuksesta Heta-Liiton toimintaan ja vammaisasioihin. Kannattaa tuoda esiin myös aikaisempi kokemus yhdistystoiminnasta tai muista vastaavista tehtävistä. Mahdollista on kertoa myös esimerkiksi siitä, minkälaista toimintaa Hetan tulisi jatkossa toteuttaa ja mihin asioihin Hetan pitäisi vaikuttaa.
 • Toivomme esittelytekstit ensisijaisesti liitetiedostoina. Jos liitetiedoston lähettäminen ei ole mahdollista, tulee sähköpostiin tai kirjeeseen merkitä selvästi, minkä osan saa lähettää eteenpäin Heta-Liiton jäsenille.
 • Ehdokasesittely lähetetään sähköpostilla heta@heta-liitto.fi (merkitse sähköpostin aiheeksi ”Ehdokasesittely”) tai kirjeitse Heta-Liitto, Tykistökatu 6 B, 20520 Turku.
 • Ehdokasesittelyn tulee olla perillä Heta-Liitossa viimeistään 14.11.2018.

Kiinnostuksen etukäteen ilmoittamalla olet käytettävissä Heta-Liiton johtotehtäviin. Ilmoitathan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikäli et olekaan käytettävissä ilmoittamaasi luottamustehtävään.