Henkilökohtaisten avustajien oppisopimuskoulutus

Julkaistu

Heta-liitto ja JHL tapasivat tiistaina 27.9.2022 opetus- ja kulttuuriministeriön viranhaltijoita. Tapaamisen aiheena oli henkilökohtaisten avustajien oppisopimuskoulutuksen edistäminen, joka voisi olla yksi keino lisätä avustajien saatavuutta. 

Teams-tapaamisessa olivat mukana opetusneuvokset Riikka Vacker Opetushallituksesta ja Mari Pastila-Eklund opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä samasta ministeriöstä hallitusneuvos Sami Aalto. JHL:stä osallistuivat sopimusasiantuntijat Laura Tuominen ja Hanna Katajamäki sekä koulutuspoliittinen asiantuntija Matti Tujula.

Heta-liittoa tapaamisessa edustivat lakimies Katariina Kirvelä, hallituksen edustajat Maija Aatelo, Venla Räty ja Terhi Toikkanen sekä valtuuston varapuheenjohtaja Tiina Rinne. Henkilökohtaisen avun työnantajamalli on varsin vieras asia oppisopimusmaailmassa, minkä vuoksi mukana oli tavanomaista lukuisammin Hetan luottamushenkilöitä. Halusimme tuoda konkreettisesti esiin työnantajien moninaiset, yksilölliset elämäntilanteet ja avun tarpeet. 

Tapaamisessa keskusteltiin mm. siitä, miten oppisopimusjärjestelmä on kehitetty ensisijaisesti yritysten tarpeisiin, ja miten työnantajamallin tulee tässäkin asiassa pyrkiä toimimaan älykkäänä sopeutujana, jotta oppisopimuskoulutusjärjestelmä voisi laajentua siinä käytettäväksi. 

Esiin nousi erityisesti työnantajan tunnistaminen. Yritysten sopimuksissa käytetään y-tunnusta, mikä ei ole toimiva ratkaisu henkilökohtaisten avustajien työnantajille. Yksilöllinen y-tunnus voitaisiin korvata ns. nollatunnuksella, jota jo käytetään esim. ulkomaalaisten työnantajien kohdalla.

Puhuimme myös siitä, miten henkilökohtaisten avustajien työnantajat voisivat toimia oppisopimusopiskelijan työnohjaajina, ja lisäksi keskustelimme oppisopimusmallista maahanmuuttajien kotouttamisen tukena. 

Keskustelut jatkuvat. Heta-liiton tavoitteena on kehittää oppisopimusmallin käytäntöjä ja ohjeita jäsentemme tarpeisiin sopiviksi.