Vammaispalvelulain hyväksyminen eduskunnassa varmistettava

Julkaistu

Heta-liitto on tyytyväinen siihen, että sote-valiokunta etsii vielä ratkaisuja.

Heta-liitto katsoo, että vammaispalvelulain eteen on tehtävä vielä tarvittavat muutokset, ja laki on hyväksyttävä tällä hallituskaudella. Lakiuudistus on kiireellisesti priorisoitava – vammaiset ovat odottaneet vuoroaan jo liian pitkään. Tiistaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi kertoi, että valiokunta jatkaa lain käsittelyä.

– Kyse on arvovalinnasta, eikä tärkeän uudistuksen suhteen pidä vielä luovuttaa. On keskeistä, että valiokunta ja lainvalmistelijat etsivät vielä ratkaisuja. Lakia on valmisteltu laajasti mm. vammaisjärjestöjä kuullen, ja asian jättäminen uudelle hallitukselle ja eduskunnalle saattaisi vammaispalvelukentän monen vuoden epävarmuuden tilaan, toteaa Heta-liiton puheenjohtaja Maija Aatelo.

Nykyinen lainsäädäntö ei täytä YK:n vammaissopimuksen vaatimuksia, sillä se on säädetty kauan ennen vammaissopimuksen hyväksymistä. Vammaispalvelulaki jäi ymmärrettävästi liian pitkäksi aikaa sote-uudistuksen ja koronapandemian varjoon. Vammaisten palveluiden kehittäminen on monilta osin odottanut sote-uudistuksen toteutumista. Nyt on riski, että mitään uudistuksia ei hyvinvointialueillakaan tehdä, jos edelleen joudutaan odottamaan uutta lakia.

– Perustuslakivaliokunnan huomiot muun muassa lain niin sanotusta ikääntymisrajauksesta ja hengityslaitetta käyttävien asemasta voidaan vielä ottaa huomioon tässä eduskuntakäsittelyssä. Kyse on perustuslain edellyttämistä muutoksista, ja samat kysymykset olisivat joka tapauksessa edessä, vaikka laki jätettäisiin seuraavalle hallituskaudelle, Maija Aatelo sanoo.

Heta-liitto on lausunnoissaan katsonut, että uusi laki tarvitaan, mutta on esittänyt muutoksia muun muassa lain vammaispalvelujen saamisen edellytyksiin ja henkilökohtaisen avun yksityiskohtiin. Ehdotettu laki on kuitenkin merkittävä korjaus nykytilanteeseen nähden.