Vammaisfoorumi on toimittanut ministerille kantansa sote-uudistuksesta

Julkaistu

Vammaisfoorumi on lähettänyt ministeri Krista Kiurulle asiakirjan, jossa tuodaan esiin vammaisjärjestöjen kanta sote-keskuksista. Heta-liitto oli aktiivisesti mukana työstämässä asiakirjaa ja muodostamassa yhteistä linjaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru antoi vammaisjärjestöille ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle (VANE) tehtäväksi laatia asiakirjan siitä, miten vammaisten henkilöiden tarpeet ovat sovitettavissa valmisteltavana olevaan sote-järjestelmään. Vammaisfoorumi luovutti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia käsittelevän asiakirjan perhe- ja peruspalveluministeri Kiurulle 14.11.2019 ja täydensi sitä toisella asiakirjalla 19.12.2019.

Vammaisfoorumin keskeiset ehdotukset

1. Vammaispalvelut sote-uudistuksessa

Vammaisfoorumi ehdottaa perustettavaksi vammaisasioiden osaamiskeskuksia, joihin kuuluvat vammaispalvelut, kuntoutus sekä apuväline- ja hoitotarvikepalvelut. Vammaispalvelujen osaamiskeskukset olisivat osa maakuntien sote-organisaatiota.

2. Kielelliset oikeudet läpileikkaava teema

Kielellisten oikeuksien varmistaminen ja tiedon saaminen saavutettavassa ja ymmärrettävässä muodossa sote-palveluissa on välttämätöntä, sillä tosiasiallinen palveluiden saanti perustuu kieleen, kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen.

3. Osaamisen keskittäminen vammaisasioiden osaamiskeskuksiin

Vammaisten ihmisten erityispalveluihin ja erityistarpeisiin liittyvä osaaminen tulisi keskittää vammaisasioiden osaamiskeskuksiin. Osaamiskeskukset olisivat maakunnallisia ja osa maakunnallista sote-organisaatiota.

4. Asiakasprosessien periaatteeksi asiat kerrallaan kuntoon

Asiakasprosesseissa on toiminnan periaatteeksi otettava asioiden kerralla kuntoon saaminen. Kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin tulee panostaa yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan.

5. Esteettömyys ja saavutettavuus varmistettava

Palveluiden on otettava huomioon eri tavoin vammaisten ja toimintakyvyltään rajoittuneiden ihmisten mahdollisuudet käyttää palvelua.

Vammaisfoorumi on valmis jatkamaan vuoropuhelua ja olemaan mukana sote-uudistukseen liittyvässä työssä myös tulevaisuudessa. Heta-liitto osallistuu tähän työhön yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa.