Valtuuston kevätkokouksessa käsiteltiin TES-tilannetta

Julkaistu

Valtuuston kevätkokouksessa puhututti erityisesti JHL:n kanssa käytävien työehtosopimusneuvotteluiden tilanne.

Heta-liiton valtuusto kokoontui Teamsin välityksellä torstaina 27.4. Kokouksessa hyväksyttiin tuttuun tapaan vuosikertomus ja tilinpäätös, minkä lisäksi tavoitteena oli uuden työehtosopimuksen hyväksyminen.

Koska TES-neuvottelut eivät ole edenneet toivotulla tavalla, eikä sopimusta ole syntynyt, käsiteltiin kokouksessa neuvotteluiden tämänhetkistä tilannetta. Kokous totesi, että Heta-liitto olisi valmis jatkamaan keskeytyneitä neuvotteluita.

– Valtuusto totesi sopimuksen olevan erittäin tärkeä. Sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet henkilökohtaisen avun käyttöön ovat olennaisessa osassa avun toimivuuden kannalta. Nykyisen TES:n mukaiset, joustavat työaikajärjestelyt ovat erittäin tarpeellisia, ja haluamme jatkaa näitä hyviä käytäntöjä, jotka mahdollistavat jäsentemme yksilöllisen ja itsenäisen elämän. Valtuusto antoi täyden tukensa jatkaa neuvotteluja eteenpäin tämän pohjalta, toteaa valtuuston puheenjohtaja Jukka Sariola.