Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.10.2023 

Julkaistu

Uusi henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus tulee voimaan 1.10.2023. Heta-liiton valtuusto on tänään 30.9. hyväksynyt yksimielisesti neuvottelutuloksen uuden työehtosopimuksen sisällöksi. JHL:n hallinto on tehnyt vastaavan hyväksynnän eilen.  

Työehtosopimusta sovelletaan Heta-liiton varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin. Työehtosopimuksen voimaantulo päättää toukokuun alussa alkaneen sopimuksettoman tilan. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.10.2023–30.4.2025. Työehtosopimus julkaistaan Heta-liiton verkkosivuilla ensi viikolla. Uusi työehtosopimus ei sisällä sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka tulisivat voimaan ennen 1.1.2024

Työehtosopimuksen keskeisimmät muutokset ovat: 

 • Sopimuskaudella tehdään palkkaryhmäuudistus. Uudet palkkaryhmät ovat 1.1.2024 alkaen A, B1, B2 ja C. Palkkaryhmä A on nykyisen kaltainen ja siihen kuuluvat elämisen päivittäistoimintoihin liittyvät tehtävät. Palkkaryhmään B1 kuuluvat mm. nostoihin, siirtoihin ja intiimihygieniaan liittyvät tehtävät. Palkkaryhmään B2 kuuluvat itsehoidossa avustamiseen liittyvät tehtävät. Palkkaryhmään C kuuluvat työtehtävät, joihin sisältyy jatkuva läsnäolon tarve sekä saattohoitovaiheessa olevan vammaisen ihmisen henkilökohtainen avustaminen. 
 • Työehtosopimuksen mukaisiin vähimmäispalkkoihin tehdään korotukset, jotka ovat linjassa yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaratkaisun kanssa. Korotukset astuvat voimaan 1.1.2024 ja 1.7.2024. 
   
 • Työntekijöille maksetaan joulukuussa 2023 kompensaatioerä, koska sopimus tuli niin myöhään voimaan. Erän suuruus on kokoaikatyössä 400 euroa. Osa-aikatyössä kompensaatio suhteutetaan työaikaan.  
   
 • Työehtosopimukseen lisätään 1.1.2024 uusi kokemuslisäluokka 14 vuoden työkokemuksesta. 1.1.2024 kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi katsotaan kuukaudet, joina työntekijä on työskennellyt yhteensä vähintään 30 tuntia tai 14 työpäivää.  
 • Työehtosopimukseen lisätään pitkän työvuoron korvaus 1.9.2024 alkaen.  
 • Loppiainen ja helatorstai lisätään korvattaviin arkipyhiin, jolloin päästään yleisesti Suomessa käytössä olevaan tilanteeseen korvattavien arkipyhien osalta.  
   
 • Sunnuntaityökorotuksen maksaminen alkaa jo edeltävänä päivänä kello 21.00.  
   
 • Jaksotyöhön tulee mahdollisuus käyttää 4 viikon pituista jaksoa. 
   
 • Sairausajan palkka maksetaan jatkossakin ilman karenssipäivää.  
 • Lisäksi sopimustekstiä on pyritty selkeyttämään.