Työturvallisuuskeskuksen opas on osittain harhaanjohtava

Julkaistu

Heta lähetti TTK:lle asiasta kannanoton.

Työturvallisuuskeskus on julkaissut oppaan toisen kotona tehtävän työn työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Oppaassa käsitellään myös henkilökohtaisen avun kysymyksiä, ja Heta-liitto on kommentoinut oppaan luonnosversiota. Osa Heta-liiton kommenteista on otettu huomioon, ja opas on pääosin toimiva. Muutamaan kohtaan on kuitenkin jäänyt tulkintoja, joista voi saada harhaanjohtavan kuvan henkilökohtaisen avustajan työstä.

Oppaan ongelmalliset kohdat koskevat mm. sitä, voiko henkilökohtainen avustaja jättää työtehtäviä tekemättä omien eettisten näkökohtiensa perusteella. Lisäksi henkilökohtaisesta avustajasta käytetään ajoittain termiä hoitaja. Oppaassa väitetään myös, että esim. lumenluonti ei lähtökohtaisesti kuulu henkilökohtaisille avustajille. Tuollaiselle tulkinnalle ei kuitenkaan ole oikeudellisia perusteita.

Heta-liitto suhtautuu kielteisesti siihen, että oppaassa suositellaan työntekijöiden yhteistä viestiryhmää työturvallisuusongelmien ratkaisemiseen. Suositeltavampaa on keskittyä ohjaamaan työntekijät hankkimaan neuvontaa esim. työsuojelusta, jolloin päästään asiantuntijanäkemysten pariin, ja mahdollisiin ongelmiin löydetään ratkaisuja.

Heta-liitto pitää vakavana sitä, että oppaaseen on jäänyt kohtia, jotka perusteetta kaventavat alan työnantajan mahdollisuuksia työnjohtoon ja henkilökohtaisen avun käyttöön. Oppaassa on tulkintoja ja ohjeita, joille ei ole oikeudellisia perusteita, ja opasta on tarve muuttaa. Heta pyrkii jatkamaan keskustelua asiasta Työturvallisuuskeskuksen kanssa ja kehittämään opasta paremmin alalle toimivaksi.

Opas löytyy täältä.

Kommentteja TTK:n oppaasta PDF
Kommentteja TTK:n oppaasta DOCX