Työntekijöiden koronarokotevelvollisuus päättyy 31.12.2022

Julkaistu

Tartuntatautilakia muutettiin väliaikaisesti lisäämällä siihen uusi 48 a §. Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2022, ja se on voimassa 31.12.2022 saakka.

Lakimuutoksen myötä COVID-19-taudin vakaville seuraamuksille altis henkilökohtaisen avustajan työnantaja on saanut käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja COVID-19-tautia vastaan. Mikäli työntekijällä ei ollut tällaista suojaa, oli työnantajalla oikeus keskeyttää työntekijän palkanmaksu.

Koronaministerityöryhmä antoi nyt marraskuussa linjauksen, että väliaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2022, eikä niille tämänhetkisen tiedon mukaan ole esitetty jatkoa.

Tammikuusta lähtien työnantaja ei voi siis enää jatkaa työntekijänsä palkanmaksun keskeytystä sillä perusteella, ettei työntekijällä ole koronarokotetta tai laboratoriovarmistetun taudin antamaa suojaa COVID-19-tautia vastaan. Mikäli sinulla siis on työntekijöitä, joiden palkanmaksu on keskeytetty tartuntatautilain 48 a §:n nojalla, tulisi sinun 1.1.2023 lähtien tarjota työntekijällesi työvuoroja hänen työsopimuksensa mukaisesti. Vastaavasti työntekijällä on velvollisuus palata takaisin töihin, mikäli hän on ollut pois kyseisen lainkohdan perusteella.