Työnantajien kokemuksia työaikajoustojen merkityksellisyydestä

Julkaistu

Mitä työehtosopimuksen mahdollistamat työaikajoustot merkitsevät henkilökohtaisten avustajien työnantajille?

Julkaisemme tässä artikkelissa Heta-liiton jäsenten kokemuksia siitä, mitä henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen mahdollistamat työaikajoustot merkitsevät heille ja heidän henkilökohtaisille avustajilleen.

Jos pitkät vuorot kielletään, työn kiinnostavuus laskee

”JHL:n aiheuttama pitkien työvuorojen kieltäminen laskee henkilökohtaisten avustajien palkkoja ja nostaa työn kuormittavuutta 

Pitkät työvuorot ovat kohdallani aina houkutelleet työntekijöitä paremmin töihin kuin lyhyet vuorot, ja moni avustaja onkin juuri pitkien vuorojen takia hakeutunut alalle töihin. Pitkät vuorot mahdollistavat pitkät arkivapaat ja aikaa perheen ja lasten parissa. Pitkät työvuorot mahdollistavat useat lisät yhden työvuoron aikana. Pitkät työvuorot mahdollistavat myös sen, että työ voi alkaa ja loppua samassa pisteessä, kun työnantajana olen ehtinyt omista töistäni kotiin. Pitkä vuoro on aina sovittu yhteisymmärryksessä, sillä työhön ei ole edes hakenut ihmisiä, joita pitkät vuorot ja arkivapaat eivät kiinnosta. 

Vammaispalvelut eivät ikinä tule suostumaan maksamaan pitkistä vuoroista aiheutuvia lisäkustannuksia. Puhun kirjoituksessani pitkien vuorojen kieltämisestä, sillä JHL:n vaatimusten mennessä läpi tämä olisi välitön seuraus. Pitkät vuorot tultaisiin kieltämään, ja tämä ei helpota yhdenkään henkilökohtaisen avustajan työn kuormittavuutta. Palkka laskisi, kun työvuorot lyhentyisivät ja työn kuormittavuus nousisi, sillä lyhyemmässä työvuorossa olisi tehtävä kaikki, kuten ennenkin. Vapaapäivät vähentyisivät, sillä työvuoroja olisi useammin. Vuorotyö lisääntyisi, sillä tunnit pitäisi jakaa työntekijöiden kesken rikkonaisemmin. 

Ilman pitkiä vuoroja työntekijän:

  • vapaat vähenevät ja työn kuormittavuus nousee
  • palkka laskee työvuorojen lyhentyessä ja lisien vähentyessä
  • työmatkojen kulut nousevat, kun työtä on useammin, ja koska työ todennäköisemmin loppuu eri pisteessä kuin alkaa ja siirtyminen on työntekijän vastuulla.

Kaikki nämä laskevat edelleen työn kiinnostavuutta ja alalle hakeutuvien työntekijöiden määrää. Suomessa on jo vuosia eletty kriisiä henkilökohtaisten avustajien löytymisessä, ja JHL toimien seuraukset vain pahentaisivat tätä. 

Suurin osa henkilökohtaisten avustajien työnantajista on saanut vammaispalveluilta päätöksen niin pieneen avustajatuntimäärään, että jo itse tarjottava tuntimäärä ei tarjoa työntekijöille elämiseen riittävää palkkaa. Tällaisissakin tapauksissa pitkät työvuorot ovat työntekijän etu, kun ei tarvitse tulla usein töihin tekemään niin lyhyitä vuoroja, ettei se kata edes työmatkan kuluja. Avustajan työ muuttuu siis entistä enemmän kannattamattomaksi. JHL ei mitenkään aja toimillaan tässä kohtaa työntekijän etua. 

Työnteon kuormittavuuteen vaikutti JHL:n itse tänä keväänä järjestämässä kyselyssään mm. työtehtävien sisältö, tuntipalkan mataluus verrattuna työn kuormittavuuteen ja työnantajan osaamattomuus roolissaan. Mikään näistä haasteista ei ratkea pitkien työvuorojen kieltämisellä. Tärkeämpää olisi nostaa tuntipalkkaa kokonaisuudessaan sekä tukea työnantajuutta. 

Aktiivisena vaikeasti vammaisena pitkien työvuorojen kieltäminen tekisi elämästäni lähes mahdotonta. Tarvitsen pitkiä työvuoroja oman työni ja omien vapaa-ajan menojeni mahdollistamiseen. Miten käyn kokoaikaisessa työssä ulkopaikkakunnalla, jos tarvitsen avustajan apua ennen työvuoroa, työmatkalla, työpaikalla ja taas kotimatkalla ja töiden jälkeen?

Henkilökohtainen apu on luotu juuri sitä varten, että jokaisella vammaisella olisi mahdollisuus elää tasa-arvoista elämää. Avun heikentäminen ja vaikeuttaminen vaikeuttaisi työntekijöiden työolojen lisäksi työnantajia, jotka joutuisivat luopumaan ihmisoikeudestaan eli tasa-arvoisesta elämästään. Suurin vaikutus JHL:n toimilla olisi kuitenkin työntekijöihin, jotka saisivat työstään vähemmän palkkaa ja maksaisivat siitä vapaa-ajan vähenemisellä ja työmatkakulujen nousulla.”

– Hetan jäsen

Matkoilla on välttämätöntä käyttää pitkiä työvuoroja

”Henkilökohtaiseen apuun olennaisena osana kuuluvat työaikajoustot mahdollistavat minulle arkeni, lomani ja työni, joissa kaikissa matkustaminen on erittäin suuressa osassa. Kaikki henkilökohtaiset avustajani ovat viihtyneet työssään vuosia, ja yksi iso syy siihen on tarjoamani mahdollisuus pitkiin vuoroihin ja matkoihin. Pitkät vuorot ovat vapaaehtoisia, mutta avustajani valitsevat mieluiten juuri ne. Pitkät vuorot tuovat hyvät lisät ja pitkät vapaat, jotka taas tuovat paljon joustoa heidän elämäänsä.

Matkoilla työajat ovat kerrallaan hyvinkin pitkiä, mutta nykyisen työehtosopimuksen mukaiset tauot ja muun muassa työajalla nukkumisen mahdollisuus ovat aina toimineet sekä minun että avustajien kannalta. Vammaispalvelu ei missään tilanteessa tule korvaamaan ylityökorvauksia ennalta sovituista pitkistä vuoroista, mikä pakottaisi meidät työnantajat uudenlaiseen työvuorosuunnitteluun. Se estäisi minua tekemästä työtäni ja elämästä elämääni, mutta heikentäisi merkittävästi myös avustajieni tilannetta.”

– Sanna Kalmari

”Matkoilla työaikajoustot ovat tärkeitä.”

 – Helena Arvio

Työaikajoustot mahdollistavat niin työmatkat kuin mökkireissut

“Työehtosopimuksen työaikajoustot mahdollistavat minulle niin mökkireissut kuin työmatkat. Useimmiten kuitenkin hyödynnän työaikajoustoja henkilökohtaisten avustajieni vuorotoiveiden toteuttamiseen arjessa ja juhlapyhinä. Työaikajoustojen poisto tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että joulun ajan vuoroihin joutuisin velvoittamaan avustajia, jotka viettävät joulun mieluummin läheistensä seurassa. Työaikajoustoilla joulun vuorot voi keskittää niitä toivoville”

 – Pyry Niemelä

Jokaisella on oikeus omannäköiseen elämään

“Olen usein istunut jossakin kotini huoneista ja pohtinut, miksi. Miksi olen näin eläväinen vammainen? Onko se väärin?

Sitäkö yhteiskunta haluaa, että sosiaalisena, elämänmyönteisenä, pidettynä perheenjäsenenä, työkaverina ja ystävänä lopetan elämisen?

Ei käy, joten oikeus työvuoromuutoksin ON SÄILYTETTÄVÄ.

Minä tarvitsen elämän, minä tarvitsen avustajia. Minä tarvitsen joustoa, koska se on arvaamaton ja ihana matka, josta minä käytän sanaa elämä. 

Taru Perälä

Pitkät vuorot ovat monille niitä toivotuimpia

”Työaikajoustot ovat suurin mahdollistaja niin normaaliin elämään kuin mahdollista. Minulla on henkilökohtainen apu 24/7, ja pitkät vuorot ovat toivotuimpia vuoroja. Nämä mahdollistavat työssä käymisen, aikatauluvapaamman elämän ja elämän ylipäätään kodin ulkopuolella.

On hyvä myös muistaa, että nykyisin työntekijöillä on erilaisia toiveita, miten työtä tehdään. Työputket ja pitkät vapaat ovat monien toiveissa, ja näihin ei ketään pakoteta. Toki, jos sovittu vuoro menee yliajalle (vuoro esim. 8–16 ja vuoro päättyykin esim. taksin viivästymisen vuoksi vasta klo 18), tältä ajalta pitäisi ylityökorvausta maksaa, mutta jos yhteisestä sopimuksesta tehdään sovittua pitkää vuoroa, niin tilanne on eri.”

Hetan jäsen