Työnantajakumppanien yhteiset kahvitauot – aika ja paikka vertaisen kohtaamiselle

Julkaistu

Hetan vertaistukitoiminnassa on järjestetty syksystä 2020 alkaen työnantajakumppanien yhteisiä kahvitaukoja etänä Teamsin välityksellä. Ne on tarkoitettu kohtaamispaikaksi kaikille henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimiville. Hetan vertaistukitoimintaan osallistuakseen ei tarvitse olla Heta-liiton jäsen.  

Kahvitaukoja pidetään kerran tai pari viikossa vaihtelevin kellonajoin, jotta mahdollisimman monelle mukaan haluavalle löytyisi sopiva ajankohta osallistumiseen. Kahvitauolle ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, vaan voit tulla paikalle silloin, kun sinulle parhaiten sopii.  

Kahvitaukojen tarkoitus 

Vertaistuellisissa etätapaamisissa samankaltaisessa tilanteessa olevat henkilöt voivat vaihtaa ajatuksia omiin kokemuksiinsa pohjautuen. Keskustelemme työnantajuuteen liittyvistä asioista ja arjen hetkistä vapaamuotoisesti. Voit valita, minkä verran otat keskusteluun osaa kahvitauolla. Jos tuntuu siltä, voit ensin olla enemmän kuuntelemassa toisten kokemuksia. Voit osallistua keskusteluun myös esimerkiksi kirjoittamalla ajatuksiasi chattiin – onneksi on monia kommunikaatiokeinoja. Kahvitauoilla on aina mukana myös Heta-liiton työntekijä ryhmän vetäjänä.  

Teemakertoja pidetään kahvitauoilla noin kerran kuussa. Silloin keskustellaan ennalta sovitusta aiheesta, joita ovat olleet esimerkiksi: avustajan rekrytointi ja työhaastattelu, avustajan perehdytys, henkilökemiat työsuhteessa sekä henkilökohtainen apu ja joulu. Keskustelu vertaisen kanssa on voi tuoda uusia näkemyksiä ja vinkkejä näihin henkilökohtaisten avustajien työnantajia koskeviin tilanteisiin.   

Näissä vertaistuellisissa tapaamisissa ryhmän vetäjän rooli on olla keskustelun mahdollistaja. Vertaistuessa on kyse ajatusten vaihdosta vertaisen kanssa, ja työnantajien kahvitauolla keskustellaan osallistujien omista ajatuksista ja lähtökohdista käsin. 

Tunnelma syntyy vuorovaikutuksesta 

Toivomme, että työnantajien etäkahvitauoilla on hyvä ja välitön luottamuksellinen tunnelma, jossa jokaisen on mahdollista kuunnella ja ottaa osaa keskusteluun. Tunnelma syntyy vuorovaikutuksesta. Ryhmän ohjaaja huolehtii siitä, että kaikki, jotka haluavat, saavat puheenvuoroja ja jokainen kahvitauon osallistuja tulee kohdatuksi tasapuolisesti. On tärkeää, että kaikki tuntevat olevansa tervetulleita ja pääsevät osallistumaan keskusteluun.  

Jokainen osallistuja voi myös itse vaikuttaa siihen, millainen kokemus kahvitauko on. Kahvitauoilla on vaihtelevasti osallistujia, ja osa on mukana ensimmäistä kertaa. Kannattaa ottaa rohkeasti osaa keskusteluun. Muistetaan myös jokainen omalta osaltamme kuunnella, kannustaa ja antaa tilaa, jotta kaikilla olisi mahdollista osallistua keskusteluun.  

Netiketti sujuvoittaa kahvitaukoja 

Kokosimme kahvitaukojen netiketin, jota kehitämme tarpeen vaatiessa mielellään kahvitaukoilijoiden kanssa yhdessä. Siitä löytyy kootusti sekä etäkahvitaukojen tekniikkaan liittyviä vinkkejä että yhteisiä kahvitauon tapoja. Netiketin tarkoitus on auttaa kohti entistä sujuvampaa etäkohtaamista toisten työnantajien kanssa. Uskomme, että netiketistä on hyötyä niin kahvitauon uudelle kävijälle kuin jo kokeneemmallekin kahvittelijalle. 

Työnantajien etäkahvitaukojen netiketti 

  • Ole rohkeasti mukana, keskity kohtaamiseen. 
  • Kannusta, rohkaise, kunnioita ja anna tilaa. Voit vaikuttaa siihen, että jokainen pääsee osallistumaan keskusteluun tasapuolisesti. 
  • Keskustele ja sovi osallistujien kanssa pelisäännöistä. Sovitaan yhdessä esimerkiksi, miten puheenvuorot jaetaan. 
  • Kun et puhu, pidä mikrofoni mykistettynä, jos se on sinulle mahdollista. Ilman taustaääniä tunnelma pysyy rauhallisena. 
  • Kommunikaation keinoja on monia. Voit osallistua keskusteluun myös chattiin kirjoittamalla.  
  • Voit avata kameran, jos haluat. Puheenvuoron aikana se voi olla mukava lisä. 
  • Jos tipahdat linjoilta, tule takaisin osallistumislinkistä.
  • Muistathan, että kahvitauot ovat luottamuksellisia. 
  • Anna palautetta ja ehdotuksia kahvitaukojen kehittämiseksi.  

Vertaisten kokemustietoa ja asiantuntijoiden vierailuja 

Vapaaehtoista kokemusten vaihtamista samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten kesken – sitä on vertaistuki. Vertaistuesta saa sosiaalista tukea, uusia näkökulmia, apua ja toivoa asioihin. Voit saada tietoa siitä, miten muut ovat vastaavassa tilanteessa toimineet. Huomaat ettet ole yksin, sillä vertaistuen piiristä löytyy saman kokeneita henkilöitä.  

Työnantajakumppanien etäkahvitauot ovat hyviä paikkoja omakohtaisen tiedon jakamiseen ja toisten kokemuksesta oppimiseen. Kaikilla kahvitauon osallistujilla on itseopittua kokemustietoa henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimiseen liittyen. Tällainen tieto on vertaistuellisien etätapaamisten tärkeää antia. 

Kahvitauoille on toivottu teemakerroille mukaan asiantuntijoita kertomaan aiheesta lisää. Jatkossa pyrimme siihen, että ajoittain teemakerroilla olisi mukana myös käsiteltävästä aiheesta enemmänkin tietävä henkilö. Toivomme, että näin saadaan paitsi tärkeää kokemusten vaihtoa myös asiantuntijatietoa aiheeseen liittyen. Pääpaino työnantajakumppanien kahvitauoilla tulee kuitenkin edelleen olemaan vertaistuellisessa kohtaamisessa toisten henkilökohtaisten avustajien työnantajien kanssa. 

Tervetuloa keskustelemaan työnantajan arjen hetkistä 

Etäkahvitauot ovat ajatusten vaihtoa samanhenkisessä porukassa. Kahvitauoilla on keskusteltu työnantajuuden arjen hetkistä jo lähes 80 kertaa. Henkilökohtaisen avustajan työnantaja olet lämpimästi tervetullut mukaan yhteisillä kahvitauolle Teamsin välityksellä, nappaa seuraavien kahvitaukojen ajankohdat kalenteriisi täältä.

Tavataan kahvitauon merkeissä! 

Marja Hukkanen, Hetan vertaistukikoordinaattori

Kannettava tietokone, jossa auki Heta-liiton nettisivu. Vieressä pöydällä kahvimuki.