Työnantaja, kulkevatko ilmoitukset tulorekisteriin?

Julkaistu

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien on hyvä varmistaa, että ilmoitukset kulkevat verottajan tulorekisteriin.

Verohallinto on ottanut käyttöön tulorekisterin, jonne tarvitaan tiedot työntekijälle maksetuista palkoista. Valtaosassa tilanteista ilmoitusten tulisi hoitua automaattisesti palkanlaskennan teknisen yhteyden kautta tai valtuutuksen nojalla.

Silti varsinkin, jos työnantaja laskee palkat itse tai käyttää omaa tilitoimistoa, kannattaa varmistaa ilmoitusten perillemeno, jotta mahdollisilta myöhästymismaksuilta vältytään. Asiasta kannattaa tarvittaessa olla yhteydessä omaan palkanlaskentaan ja kysyä, miten asia on omassa palkkahallinnossa hoidettu.

Verohallinto on tiedottanut muutoksista ja lisäohjeita on koottu tänne:
Vero.fi: kunta sijaismaksajana
Vero.fi: tulorekisteri


Lisäys 8.2.2019: Tulorekisteriin liittyvä vastuunjako ja mahdolliset myöhästymismaksut ovat herättäneet kysymyksiä. Tässä muutama verottajalta saamamme tarkennus:

  • Luonnollisille henkilöille ei määrätä myöhästymismaksua, jos ilmoitus tulorekisteriin on myöhässä.
  • Ennakonpidätyksen maksamisen velvollisuus on useissa tapauksissa sijaismaksajalla, joten mahdollinen viivästyskorko kertyy myös sijaismaksajalle.
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksamisen osalta velvollisuus on varsinaisella työnantajalla, joten sen osalta mahdollinen viivästyskorko kertyy varsinaiselle työnantajalle.