TES-neuvottelut etenevät 

Julkaistu

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy huhtikuun lopussa. Heta-liitto ja JHL ovat neuvotelleet uudesta työehtosopimuksesta kevään aikana viikoittain.

Viimeisimmissä neuvotteluissa on käsitelty molempien osapuolten tekstitavoitteita. Hetan jäsenkyselyissä vastaajat ovat toivoneet työehtosopimuksen määräysten yksinkertaisempaa muotoilua. Neuvotteluosapuolet ovatkin käsitelleet varsinaisten sisällöllisten muutostavoitteiden lisäksi myös useita työehtosopimusta selkeyttäviä kirjauksia, jotta sopimuksen teksti olisi mahdollisimman lukijaystävällinen. 

Heta seuraa tarkasti myös kuntasektorin neuvottelutilannetta. Kuntasektori on joutunut sopimuksettomaan tilaan maaliskuun alussa, ja tällä hetkellä menossa on useita työtaisteluita. Lakot ovat voineet kuntien vammaispalveluissa vaikuttaa esimerkiksi joihinkin jäseniemme saamien palveluiden sisältöihin tai aikatauluihin, mutta hetalaisten ja heidän avustajiensa työsuhteisiin kunnissa käytävät työtaistelut eivät vaikuta. Tilanne on omalla sopimusalallamme rauhallinen. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä estettä sille, että neuvottelutulos olisi mahdollista saavuttaa aikataulun mukaisesti huhtikuun loppuun mennessä. 

Tähän mennessä työehtosopimusneuvotteluja on käyty etäyhteyden avulla. Ensi viikolla keskustelut jatkuvat kahdella lähineuvottelupäivällä Helsingissä, ellei koronatilanteen kehittyminen tuo muutoksia tapaamissuunnitelmaan. Tarkoituksena on tuolloin keskustella muun muassa sopimusalan palkkaratkaisusta.