Työehtosopimus tuo työaikoihin sekä joustoa että velvollisuuksia

Julkaistu

Satakunnan hyvinvointialueen tilanteesta on uutisoitu Ylen nettisivuilla. Uutisissa on mainittu, että hyvinvointialue on pyrkinyt rajaamaan henkilökohtaisten avustajien työmääriä enintään 40 tuntiin viikossa.

Satakunnassa on hyvinvointialueen mukaan kyse kuitenkin vain muutamista tilanteista, joissa yksittäisen työntekijän työmääriin on puututtu. Satakunnan toiminta ei tarkoita sitä, että henkilökohtaista apua ei voisi saada enempää kuin 40 tuntia viikossa. Kysymys on siitä, kuinka paljon työtä voidaan teettää yhdellä työntekijällä.

Heta-liitto korostaa, että työehtosopimus mahdollistaa Hetan jäsenille matkojen ajalle, tasoittumisjaksoja käytettäessä ja jaksotyössä myös yli 40 tunnin työviikon tekemisen työehtosopimuksen ehtojen mukaisesti. Kaikissa tilanteissa työaika on kuitenkin tasoitettava keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. Samankaltainen rajoitus koskee myös Heta-liittoon kuulumattomia henkilökohtaisten avustajien työnantajia, sillä työaikalaki rajaa säännöllisen työajan keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa.

Työehtosopimuksen nojalla on mahdollista tehdä ylityösopimus, jonka rajoissa ylityötä voidaan teettää enintään 168 tuntia kalenterivuodessa eli keskimäärin 14 tuntia kalenterikuukautta kohden.

Työntekijällä on ylityön ajalta oikeus ylityökorvaukseen, mutta hyvinvointialue ei yleensä maksa korvauksia ilman erillistä hakemusta tai pidempiaikaista päätöstä. Taustalla asiassa on korkeimman hallinto-oikeuden linjaus. Heta-liitto muistuttaa, että hyvinvointialueet eivät voi kuitenkaan lähteä siitä, että ylityökorvauksia ei makseta missään tilanteessa. Alan työvoimapula ja esimerkiksi työntekijöiden sairauspoissaolot aiheuttavat tilanteita, joissa ylityö voi käytännössä olla ainoa vaihtoehto.

Työehtosopimus tuo Heta-liiton jäsenille mukanaan joustoa, mutta myös velvoitteen noudattaa työehtosopimuksen ehtoja. Neuvontaa työaikoihin saa tarvittaessa henkilökohtaisesti Heta-liiton juristeilta. Lisäksi netissä on Työaikaopas, jossa on kerrottu mm. ylityöstä, työvuoroluetteloista ja lepoaikojen toteuttamisesta.