THL:n päivitetyt ohjeet koronatesteistä ja muista toimista 

Julkaistu

THL on päivittänyt 13.1.2022 toimenpideohjettaan tilanteisiin, joissa epäillään koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-infektiota. Nämä vaikuttavat nyt paljon monen henkilökohtaisen avun käyttäjän ja avustajan arkeen. 

Lisäksi THL on 13.1.2022 antanut ohjeen alueille, joilla tartunnanjäljitystä ei voida sen ruuhkautumisesta johtuen tehdä kattavasti. Tällaisilla alueilla ei välttämättä ehditä tekemään karanteenipäätöksiä. 

THL kehottaa seuraamaan paikallisia ohjeita ja yksilöllisesti annettuja ohjeita. Ohjeita koronatestiin hakeutumisesta löytyy kuntien ja sairaanhoitopiirien internetsivuilta. Käytännöt vaihtelevat tällä hetkellä paljon, ja muutoksia voi tulla nopeastikin. Esimerkiksi monet pääkaupunkiseudun kunnat eivät enää laajamittaisesti tee eristyspäätöksiä koronaan sairastuneille. 

Alueet, joilla tartunnanjäljitys on ruuhautunut

THL:n ruuhka-alueita koskevassa ohjeessa annetaan muun muassa seuraavia ohjeita, jotka vaikuttavat henkilökohtaisen avun alaan: 

  • Oireiset sote-työntekijät hakeutuvat terveydenhuollon koronatestiin. Tämä koskee myös rokotettuja.  
  • Altistunut ja täysin oireeton työntekijä voi mennä töihin, kunhan käyttää kasvomaskia ja välttää kontakteja. Heta-liitto katsoo, että tämän THL:n ohjeen suhteen alalla olisi hyvä käyttää harkintaa, sillä henkilökohtaisessa avussa kontaktia ei voi yleensä välttää. Tätä on kommentoitu enemmän tämän uutisen lopussa.   
  • Myös oireiset riskiryhmiin kuuluvat hakeutuvat terveydenhuollon testiin. Tämä koskee myös rokotettuja. 

Ohje löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Muut alueet

Muille kuin ruuhka-alueille suunnatussa THL:n yleisessä toimenpideohjeessa todetaan seuraavaa: 

  • Oireiset sote-työntekijät testataan mahdollisimman pian, kun oireet ilmaantuvat. Tämä koskee myös rokotettuja.  
  • Jäljityksessä tunnistetut oireettomat altistuneet voidaan testata mahdollisuuksien mukaan aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisesta.  
  • Oireettomat koronavilkun kautta hälytyksen saaneet henkilöt hakeutuvat testaukseen mahdollisimman pian altistumisilmoituksen saatuaan.  
  • Myös oireiset vakavalle koronvirustaudille alttiit henkilöt testataan mahdollisimman pian. Tämä koskee myös rokotettuja. 
  • THL edelleen ohjeistaa kuntia määräämään koronalle altistuneita karanteeniin. Tärkeää on tarkistaa oman kunnan tilanne, jos on altistunut koronalle. Karanteenin pituuteen voi vaikuttaa se, onko henkilö täysin rokotettu. 

Ohje löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Kunnan velvollisuudet, jos henkilökohtainen avustaja on altistunut koronalle

Jonkin verran voi tulla tilanteita, joissa henkilökohtainen avustaja on esimerkiksi altistunut, mutta kunnalla ei ole resursseja tehdä karanteenipäätöksiä. THL:n ohjeen mukainen kontaktin välttäminen ei ole yleensä mahdollista henkilökohtaisessa avussa.  

Kuntien velvollisuus on turvata vammaispalvelun asiakkaiden etu päätöksiä ja ratkaisuja tehtäessä ja palvelua toteutettaessa. Myös YK:n vammaissopimuksen tavoitteena on suojella vammaisia henkilöitä poikkeustilanteessa. YK:n vammaissopimus edellyttää, että sopimuspuolet varmistavat vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden vaaratilanteissa. Koronavirus on edelleen yleisvaarallinen tartuntatauti, joka kunnan tulee ottaa henkilökohtaista apua järjestäessään huomioon. 

Nykytilanteessa, jossa karanteenipäätöksiä ei välttämättä pystytä tekemään, kuntien tulee Heta-liiton tulkinnan mukaan mahdollistaa avustajan palkan maksu, mikäli työvuoro on tarpeen peruuttaa tartuntariskin minimoimiseksi. Esimerkiksi jos työntekijän perheessä todetaan koronatartunta, eikä karanteenipäätöstä tehdä, voi riskiryhmään kuuluvan työnantajan olla käytännössä mielekästä perua altistuneen työntekijän työvuoro. Tällaisessa tilanteessa kunnan olisi kohtuullista korvata palkka peruutetulta vuorolta.