Osallistu työehtosopimus-neuvotteluiden valmisteluun

Julkaistu

Heta-Liiton jäsenillä on mahdollisuus osallistua Skypen välityksellä järjestettäviin verkkotapaamisiin, joissa keskustelemme jäsenten toiveista ja tavoitteista uudelle työehtosopimukselle.

Uuden henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen neuvottelut alkavat syksyn alussa. Neuvotteluiden tueksi tarvitsemme tietoa Hetan jäsenten toiveista ja tavoitteista työehtosopimuksen sisältöön.

Kuva, jossa on liitutaululle piirretty valkoisella liidulla kättelevät kädet.
Kuva. Pixabay

Kesäkuussa jäsenillä on ollut mahdollisuus vastata työehtosopimusta koskevaan kyselyyn. Kiitos jäsenkyselyyn vastanneille! Haluamme nyt jatkaa keskustelua ja järjestämme elokuussa Hetan jäsenille Skypen välityksellä 5 keskustelutilaisuutta, joissa kartoitetaan yksityiskohtaisemmin jäsenten näkemyksiä työehtosopimuksen eri aihealueista.

Verkkokeskusteluja vetävät Hetan Jarmo Tiri sekä Laura Kovalainen. Keskustelutilaisuutta varten sinulla ei tarvitse olla erityisosaamista työehtosopimuksesta, mutta on tietysti hyvä, että pohdit jo etukäteen, mikä kyseisessä teemassa toimii ja mikä vaatii kehittämistä.

Jokaiseen keskustelutilaisuuteen otetaan 10 Hetan jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. Voidaksesi osallistua keskustelutilaisuuteen, sinulla tulee olla Skype-tunnus. Tarkemmat ohjeet ja aiheeseen johdattavan ennakkomateriaalin lähetämme sähköpostilla ennen tilaisuutta.

Verkkokeskustelujen ajankohdat ja teemat

14.8. klo 18-20 Työnantajan velvollisuudet ja työtehtävien antaminen

  • esim. Tulisiko työehtosopimuksen työnantajalle asettamat vaatimukset tuoda paremmin esiin? Mitkä työehtosopimuksen vaatimukset koetaan raskaiksi tai jopa turhiksi?
  • esim. Miten työehtosopimuksella voitaisiin helpottaa työtehtävien antamista?

15.8. klo 18-20 Työaika ja työsuhteen muodot

  • esim. Miten työaikamääräyksiä voitaisiin kehittää tai selkeyttää?
  • esim. Miten epätyypilliset työsuhteet (esim. osa-aikaiset, määräaikaiset) voitaisiin huomioida työehtosopimuksessa?

21.8. klo 18-20 Työsuhteen ongelmatilanteet

  • esim. Miten työehtosopimuksen määräyksillä voitaisiin ehkäistä ongelmatilanteita?
  • esim. Onko jokin työehtosopimuksen määräys aiheuttanut erilaisia tulkintoja työnantajan ja työntekijän välillä tai työnantajan ja kunnan välillä? Miten määräyksiä voitaisiin tässä suhteessa kehittää?

22.8. klo 18-20 Vammaryhmien erityispiirteet ja työntekijöiden erityisosaaminen

  • esim. Miten työehtosopimuksella voitaisiin huomioida vammaryhmien erityispiirteet?
  • esim. Miten työntekijöiden erityisosaaminen tulisi huomioida työehtosopimuksessa?

29.8. klo 18-20 Palkka-asiat ja rekrytointi

  • esim. Miten työehtosopimusta voitaisiin palkka-asioiden osalta kehittää?
  • esim. Miten työehtosopimuksella voidaan helpottaa rekrytointia?

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua tilaisuuksiin klikkaamalla yläpuolella olevia linkkejä: kunkin tilaisuuden nimessä on linkki ilmoittautumislomakkeeseen. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan tilaisuuteen. Saat linkin verkkokeskusteluun lähempänä ajankohtaa. Keskustelutilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

Huom.! Joihinkin verkkokeskusteluihin varsinainen ilmoittautumisaika on jo päättynyt. Voit kuitenkin vielä ilmoittautua sähköpostitse: heta@heta-liitto.fi. Muista kertoa sähköpostissa, mihin verkkokeskusteluun haluat osallistua.

Kuvassa on liitutaulu, johon on valkoisella liidulla piirretty kysymysmerkki.
Kuva: Pixabay

Lisätietoja

Tarkempia lisätietoja antaa Jarmo Tiri sähköpostiosoitteesta jarmo.tiri@heta-liitto.fi