TES-neuvottelut alkaneet

Julkaistu

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy huhtikuun lopussa. Heta-liitto ja JHL ovat käynnistäneet neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta.

Perjantaina 27.1. Hetan TES-neuvottelijat tapasivat Helsingissä JHL-talolla JHL:n neuvottelijat. Hetan neuvottelijoina toimivat hallituksen puheenjohtaja Maija Aatelo, hallituksen jäsen Markku Salminen ja Hetan juristi Maria Jokela. Ensimmäisessä neuvottelussa käytiin läpi kevään neuvotteluaikataulua. Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen sopimuskautta on jäljellä melko tasan kolme kuukautta. Koronapandemian aikana hyväksi havaittua tapaa neuvotella etäyhteyden avulla jatketaan, mutta keväälle sovittiin myös viime vuotta useampia kokoontumisia saman pöydän ympärille.

Hetan valtuusto on tammikuussa keskustellut työehtosopimusneuvottelujen suuntaviivoista, ja seuraavaksi hallitus vahvistaa Hetan neuvottelutavoitteet. Hetan tekemissä kyselyissä jäsenet ovat korostaneet vastauksissaan, että työehtosopimuksen tulee olla ymmärrettävä ja selkeä. Työehtosopimuksen tulee mahdollistaa hyvä työnantajuus ja avustajien pitäminen alalla.

– Työehtosopimuskierros on tänä vuonna äärimmäisen mielenkiintoinen ja tärkeä, toteaa Maija Aatelo.

– Henkilökohtaisen avun työnantajamalli on vammaisten ihmisten itsenäisen elämän toteuttamiseksi olennainen vammaispalvelu. Työehtosopimus tukee osaltaan työnantajamallin jatkuvaa kehittämistä uudessa tilanteessa: hyvinvointialueet ovat aloittaneet, mutta vammaispalvelulain voimaantulo on vielä epävarmaa.

Uusi vammaispalvelulaki pyritään edelleen hyväksymään tällä vaalikaudella.

– Heta-liitto toivoo, että laki hyväksytään eduskunnan sotevaliokunnan ehdottamin korjauksin ja että se tulee voimaan syksyllä. Hengityshalvauspotilaiden osalta ehdotus on kuitenkin keinotekoinen ja se pitää vielä korjata. Lakiesitys ei ole täydellinen, mutta Heta-liiton mielestä riittävän hyvä, Aatelo arvioi.

– Lain raukeaminen ei olisi vammaisten ihmisten etujen mukaista.