Tartuntatautipäivärahan myöntämiseen on tullut muutoksia 

Julkaistu

Tartuntatautipäivärahan maksaminen koronaan sairastuneelle on tähän mennessä edellyttänyt tartuntatautilain mukaista päätöstä työstä poissaolosta tai eristämismääräystä. Suurten tartuntamäärien ja julkisen terveydenhuollon ruuhkautumisen vuoksi tartuntatautipäivärahan maksamisen edellytyksiä on väliaikaisesti helpotettu.  

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa ansionmenetyksen korvaamiseksi nyt myös silloin, jos vakuutetulla on luotettavasti todettu COVID-19-tartunta, ja ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia. Sama oikeus on lapsen huoltajalla, jos alle 16-vuotiaalla lapsella on luotettavasti todettu COVID-19-tartunta, ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia, minkä vuoksi huoltaja on estynyt tekemästä ansiotyötään.  

Miten tartunta todetaan luotettavasti?

Tartuntatautipäivärahan maksamiseksi riittää luotettavasti todettu COVID-19-tartunta ja suositus olla pois ansiotyöstä. Tämä voidaan näyttää julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksikössä toimivan lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antamalla todistuksella. Todistuksesta tulee ilmetä ajanjakso, jolla ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa. Vastaava todistus tulee esittää myös, jos alle 16-vuotiaalla lapsella on luotettavasti todettu COVID-19-tartunta, ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia. COVID-19-tartunnan luotettava toteaminen edellyttää laboratoriovarmistettua testitulosta. 

Muutos mahdollistaa sen, että työntekijä voi koronatartunnan saatuaan jäädä pois työstä ansioitaan menettämättä, vaikka eristämispäätöstä ei olisi pystytty tekemään, eikä työntekijä olisi työkyvytön. Kaikissa tilanteissa tartunta ei välttämättä edellytä työstä poissaoloa, jos työtä on mahdollista tehdä etänä tai muutoin ilman tartuttamisriskiä. Henkilökohtaisessa avussa tällaisia vaihtoehtoja harvemmin kuitenkaan on. 

Muutos ei koske altistuneita

On hyvä huomioida, että muutos ei koske tartunnalle altistuneita. Heillä on kuitenkin edelleen oikeus tartuntatautipäivärahaan tartuntatautilain mukaisen karanteenipäätöksen nojalla. 

Tartuntatautipäiväraha voidaan maksaa työnantajalle siltä osin kuin työntekijällä on työsuhteen perusteella oikeus palkkaan poissaoloajalta. Jos työntekijä on sairastunut koronaan ja on työkyvytön, hänelle maksetaan sairausajan palkka normaalisti, jolloin työnantaja voi tältä osin hakea tartuntatautipäivärahan. 

Tartuntatautipäivärahan takautuvaa hakuaikaa on pidennetty aikaisemmasta kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. 

Sairausvakuutuslain muutokset ovat tulleet voimaan 28.2.2022, ja ne ovat voimassa 30.6.2022 saakka. Tartuntatautipäivärahaa voi hakea uusin perustein takautuvasti sellaisesta ansiotyöstä poissaolosta, joka on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen.  

Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta saa Kelalta.