Sote-uudistus ei saa tarkoittaa vammaisten palveluiden alibudjetointia   

Julkaistu

Heta-liitto kannustaa myös jäseniään toimimaan kunnissa. 

Heta-liitto on huolissaan sote-uudistuksen vaikutuksesta vammaisten palveluihin vuonna 2022. Henkilökohtaiseen apuun ja muihin vammaisten palveluihin tehdään perusteettomia leikkauksia.  Syynä on se, että vuoden 2022 budjetoitujen sote- ja pelastustoimen menojen perusteella määräytyvät sekä hyvinvointialueiden rahoitus että kunnallisveroprosentin leikkauksen suuruus.    

Mitä pienemmiltä kuntien sote-menot siis vuonna 2022 vaikuttavat, sitä vähemmin kuntien rahoitus vähenee sen jälkeen, kun tehtäviä siirtyy hyvinvointialueille. Kunnat voivat näin pyrkiä maksimoimaan itselleen jäävän rahoituksen.   

Tämä luo väärän kannustimen leikata esimeriksi vammaisten palveluista. Heta-liittoon tulee jo nyt toistuvasti tietoa päätöksistä, joilla oikeutta henkilökohtaiseen apuun on vähennetty ilman, että asialle on esitetty kunnollisia perusteita. Soten rahoitusratkaisu voi vaikuttaa myös siihen, että uusien asiakkaiden on vaikea päästä palveluiden piiriin.  

Henkilökohtainen apu ja monet muu palvelut ovat erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä ja subjektiivisia oikeuksia.  On monelta kannalta väärin ja lainvastaista jättää näitä palveluja järjestämättä niitä tarvitseville henkilöille.   

Kuntaministeri Sirpa Paatero on tuonut esiin, että budjetoinnin on pohjauduttava todellisiin kuluihin.  Julkisuudessa on myös otettu esiin vaihtoehto, että hyvinvointialueen rahoitus määriteltäisiin aikaisempien vuosien perusteella, jolloin kunnissa ei olisi niin suurta kiusausta keinotekoisiin ratkaisuihin. Heta-liitto katsoo, että tätä vaihtoehtoa ja muita mahdollisia ratkaisuja tulee kiireellisesti selvittää, jotta ylilyönnit kunnissa vältetään.  

Kuntien vuoden 2022 budjeteista päätetään valtuustoissa loppuvuodesta 2021. Hienoa olisi, jos myös Heta-liiton jäsenet ja esimerkiksi kuntien vammaisneuvosto mahdollisuuksien mukaan nostaisivat asiaa esille omassa kunnassaan.