Henkilökohtainen apu huomioitava rokotusjärjestyksessä

Julkaistu

Suomessa on aloitettu rokottaminen koronavirusta vastaan. Haluamme nostaa esiin henkilökohtaista apua käyttävien vammaisten sekä heidän avustajiensa aseman rokotusjärjestyksessä.

Katsomme, että henkilökohtaisen avun käyttäjät ja henkilökohtaiset avustajat tulee huomioida rokotusjärjestyksessä niin, että alalle saadaan rokotukset nopealla aikataululla. Lähikontaktien välttäminen on mahdotonta henkilökohtaisessa avussa, minkä vuoksi palvelua käyttävät vammaiset ovat jatkuvassa riskissä altistua virukselle. Osa heistä kuuluu terveydentilansa puolesta ensimmäisissä vaiheissa rokotettaviin riskiryhmiin, mutta eivät läheskään kaikki.

Alalle tyypillistä on, että sama henkilö voi toimia osa-aikaisesti henkilökohtaisena avustajana usealle eri henkilölle. Käytännössä monet avustajat käyvät myös esimerkiksi palvelutaloissa. Henkilökohtaisten avustajien rokottamisella voi olla merkitystä myös näiden asumisyksiköiden kannalta.

THL:n tulee huomioida henkilökohtainen apu rokotusjärjestyksessä, ja asiasta on tarpeen tiedottaa kuntia. Muutoin riskinä on, että ala voi jäädä väliinputoajaksi, koska sitä ei aina mielletä perinteiseksi sote-palveluksi.