Eri vähemmistöryhmiä ei saa asettaa vastakkain – rasismin ja syrjinnän vastaista työtä tulee jatkaa  

Julkaistu

Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry edustaa henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivia vammaisia henkilöitä. Heta-liitto korostaa, että rasismin ja syrjinnän vastaista työtä tulee jatkaa myös tällä hallituskaudella. Suomeen tulee luoda ilmapiiri, jossa vähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohdataan yksilöinä, ei olettamusten ja ennakkoluulojen kautta. 

Hallitus valmistelee tiedonantoa eduskunnalle kesällä 2023 syntyneen rasismikeskustelun vuoksi, ja asiassa kuullaan useita eri tahoja. Tiedonannon on tarkoitus sisältää esityksiä siitä, miten rasismin vastaista työtä edistetään niin Suomessa kuin kansainvälisesti.  

Sekä vammaiset henkilöt että henkilökohtaiset avustajat voivat kohdata Suomessa rasistisia asenteita ja käytöstä. Vammainen henkilö voi olla esimerkiksi ulkomailta Suomeen muuttanut asiantuntija, pakolainen tai perheenjäsen, ja syrjintä voi olla moniperusteista. Henkilökohtaisina avustajina työskentelee ihmisiä erilaisista taustoista, ja kaikkien työpanos on todella tärkeää. 

Keskustelua Suomessa esiintyvästä rasismista on ajoittain pyritty kääntämään aiheen ulkopuolelle ottamalla esiin vammaisiin henkilöihin kohdistuva syrjintä. Vammaisiin kohdistuva syrjintä on todellinen ongelma, joka vaatii toimia. Sitä ei kuitenkaan pidä käyttää keinona välttää keskustelua muihin vähemmistöryhmiin kohdistuvasta syrjinnästä. Eri vähemmistöryhmiä ei tule asettaa vastakkain. 

Edellisellä hallituskaudella aloitettua rasisminvastaista ohjelmaa on mahdollista jatkaa edelleen, ja siinä tulee aiempaa enemmän huomioida vammaiset henkilöt. On myös tärkeää, että syrjintään puuttuvilla viranomaisilla ja järjestöillä on riittävät resurssit tehdä työtään. Lisäksi kaikilla tasoilla toimivien poliittisten päättäjien tulee näyttää esimerkkiä asiassa, ja luopua eri vähemmistöryhmien arvottamisesta ja leimaamisesta.  

Heta-liitto on huolissaan hallitusohjelman linjauksista, jotka vaikeuttavat muun muassa Suomeen töihin tulleiden tilannetta. Tämä voi vaikuttaa henkilökohtaisen avun saatavuuteen, sillä alalla tarvitaan työntekijöitä. Lisäksi Heta-liitto on huolissaan vammaisten henkilöiden humanitaarisesta tilanteesta, kun esimerkiksi pakolaiskiintiötä leikataan. Hallituksen on syytä tarkastella hallitusohjelmaa yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta. 

Tämä kannanotto on lähetetty valtioneuvostolle.