Loppuvuoden arkipyhät

Julkaistu

Huom! Heta-liiton uudessa työehtosopimuksessa uudenvuodenpäivä on lisätty arkipyhäluetteloon.

Huom! Arkipyhiin liittyvät korvaukset kuuluvat lähtökohtaisesti vain Heta-liiton jäsenten henkilökohtaisille avustajille, ellei kunnassa ole päätetty maksaa arkipyhäkorvauksia myös sellaisille avustajille, joiden työnantaja ei kuulu Hetaan.  

Mitkä ovat arkipyhiä? 

Loppuvuoden aikana itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä sekä uudenvuodenpäivä ovat henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen mukaisia arkipyhiä. Mikäli ne osuvat arkipäiville, on tärkeää huomioida niiden vaikutus palkkaan ja työaikoihin.  

Miten toimitaan? 

Heta-liiton jäsenten henkilökohtaisilla avustajilla on oikeus saada arkipyhiltä joko palkallista vapaata tai korotettua palkkaa. Arkipyhäkorvaus maksetaan vapaapäiviltä keskimääräisen päivittäisen työajan mukaan.

Keskimääräinen päivittäinen työaika lasketaan pääsääntöisesti jakamalla viikoittainen työaika viidellä (viisi viittaa keskimääräiseen, viikoittaiseen työpäivien määrään). Mikäli työntekijän viikoittainen työaika on esimerkiksi 30 tuntia, on yhden päivän keskimääräinen työaika kuusi tuntia. Jos työntekijällä on arkipyhänä palkallinen vapaapäivä, kuluu hänen työaikansa keskimääräisen päivittäisen työajan verran, ja hänelle maksetaan normaali palkka tältä tuntimäärältä.

Työehtosopimuksessa on lisäohje keskimääräisen päivittäisen työajan laskemista varten. Tähän kannattaa perehtyä, mikäli työntekijällä on vaihteleva työaika. Huom.! Vapaa arkipyhä EI vähennä myönnettyjä avustustunteja. 

Jos henkilökohtaisen avun käyttäjä tarvitsee henkilökohtaista apua arkipyhänä, on silloin jollakulla hänen työntekijöistään työpäivä. Mikäli avustaja on töissä arkipyhänä, maksetaan tehdystä työvuorosta kolminkertainen palkka.

Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan laskea keskimääräinen päivittäinen työaika. Tarvittaessa tähän voi kysyä apua esimerkiksi kunnasta tai palkanlaskijalta. Arkipyhävapaan tuntimäärä eli keskimääräinen päivittäinen työaika on hyvä olla laskettuna jo ennen työvuorojen suunnittelua. Varsinkin vaihtelevilla työajoilla työskentelevien avustajien osalta tämä on joskus vaikeaa. Jos työntekijä on ollut vapaalla arkipyhänä, on palkanlaskentaan toimitettavaan tuntilistaan hyvä merkitä kyseisen päivän kohdalle maininta arkipyhävapaasta. 

Huom.! Jos työntekijän työsuhde on kestänyt alle kaksi (2) viikkoa tai hän on esimerkiksi tarvittaessa töihin kutsuttava keikkatyöntekijä, jonka työjakso kestää alle 2 viikkoa, ei hän ole oikeutettu arkipyhäkorvaukseen.  

Oletko jostain asiasta epävarma? Ota yhteyttä Heta-liiton HetaHelp-neuvontapalveluun.