Kysely vammaisten oikeuksista Suomessa

Julkaistu

Vielä ehdit vastata! Suomen valtio antaa ensimmäisen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Rinnakkaisraporttia varten tarvitsemme vammaisilta henkilöiltä itseltään tietoja ja kokemuksia ja toivommekin mahdollisimman monen vammaisen henkilön vastaavan kyselyyn. Vastausaikaa on 30.5.2018 asti eli vielä ehdit! Antamasi vastaukset ovat tosi tärkeitä ja lisäävät rinnakkaisraportin vaikuttavuutta.

Kyselyn on toteuttanut Vammaisfoorumi ry yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Heta-Liitto on Vammaisfoorumin jäsen.

Tästä linkistä pääset vastaamaan kyselyyn