Kompensaatioerän maksuaikataulu

Julkaistu

Henkilökohtaisten avustajien valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan työntekijälle maksetaan tällä työehtosopimuskaudella kompensaatioerän nimellä oleva kertakorvaus. Työehtosopimuksen mukaan maksupäivä on ”15.12.2023 tai sen jälkeisenä lähimpänä työpaikan normaalina palkanmaksupäivänä”.

Heta-liitto tulkitsee työehtosopimusta sanamuodon mukaisesti siten, että erä maksetaan joko 15.12. tai erä maksetaan tätä päivämäärää seuraavana lähimpänä työpaikan normaalina palkanmaksupäivänä, joka on työpaikasta riippuen joulukuun viimeinen päivä tai tammikuun 15. päivä. Heta-liiton käsityksen mukaan kumpi tahansa maksuaikataulun vaihtoehdoista on työehtosopimuksen kirjauksen mukainen.

Heta-liitto on kuitenkin jo aiemmassa ohjeistuksessaan suositellut, että kompensaatioerä maksetaan työntekijälle 15.12. eli ennen joulua.

Valitettavasti olemme eilen 4.12. saaneet tietoomme, että kompensaatioerän laskemisessa on ilmennyt ennakoimaton tekninen ongelma, jonka vuoksi kompensaatioerää ei ehdittäisi maksaa 15.12. Tällöin työehtosopimuksen mukainen vaihtoehto olisi maksaa erä 15.12. jälkeisenä lähimpänä työpaikan normaalina palkanmaksupäivänä. Ammattiliitto JHL on ilmoittanut kantanaan, että erä tulee maksaa 15.12., jos se on työpaikan normaali palkanmaksupäivä. Heta-liitolla ja JHL:llä on siis maksuaikataulun osalta erimielisyys.

Työehtosopimusta neuvoteltaessa osapuolten yhteinen toive on ollut, että kompensaatioerä maksettaisiin työntekijöille ennen joulua. Heta-liitto suosittelee siksi edelleen vahvasti, että kompensaatioerä maksetaan 15.12. Jos tämä ei ole kaikkien työntekijöiden kohdalla teknisesti mahdollista, erä tulee maksaa 15.12. edes niille työntekijöille, joiden osalta tämä on mahdollista. Siltä osin kuin erä on teknisesti mahdotonta saada maksuun 15.12., useiden työnantajamallilla työskentelevien henkilökohtaisten avustajien palkkahallintoa hoitava yritys (Oima Oy) on kertonut löytäneensä ratkaisun, jonka avulla erä on kuitenkin mahdollista saada maksuun vielä 21.12.

Valitettavasti asiaan liittyvä tekninen ongelma ilmeni niin myöhään, että maksuaikataulusta tiedottaminen voidaan tehdä vasta nyt, mitä pahoittelemme omasta puolestamme.

Hetan ja JHL:n maksupäivämäärää koskevasta tulkintaerimielisyydestä riippumatta suosittelemme siis hyvinvointialueita toteuttamaan kompensaatioerän maksun 15.12. tai joka tapauksessa niin, että avustajat saavat sen ennen joulua, kuten Hetan ja JHL:n alkuperäinen tavoite neuvotteluissa on ollut.