YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma

Julkaistu

Torstaina 11.2.2021 julkaistiin järjestyksessään toinen YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma, jolla toimeenpannaan vuonna 2016 Suomessa voimaan tullutta YK:n vammaissopimusta.

Yksi toimintaohjelman tärkeistä tavoitteista on lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista eri hallinnonaloilla sekä laajemmin yhteiskunnassa.

Toimintaohjelma sisältää yhteensä 110 toimenpidettä, joista jokaisella on oma vastuuministeriönsä. Osa toimenpiteistä ja tavoitteista on kaikille yhteisiä. Ohjelmassa on 13 sisältöaluetta, uutena mukana on turvallisuus. Turvallisuus on huolettanut monia erityisesti koronakriisin aikana, joten se on erittäin ajankohtainen lisäys toimintaohjelman sisältöön.

Vammaisjärjestöille järjestettiin kaksi kuulemistilaisuuta valmisteluprosessin aikana, ja myös Heta antoi lausunnon toimintaohjelman luonnoksesta. Vuoropuhelua on tarkoitus jatkaa järjestöjen kanssa läpi koko toimintakauden.

Kaksi toimintaohjelman punaista lankaa ovat osallistaminen ja valtavirtaistaminen. Valtavirtaistaminen tarkoittaa, että vammaisten henkilöiden oikeudet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Yksi toimintaohjelman tärkeistä tavoitteista on valtion tilojen ja tilaisuuksien esteettömyyden sekä saavutettavuuden lisääminen, sillä valtio näyttää toiminnallaan vahvasti esimerkkiä muille.

Kansallisen toimintaohjelman teemoista tullaan tuottamaan teemakohtaisia esittelyvideoita. Painetut versiot tullaan julkaisemaan myös englanniksi ja ruotsiksi.

Voit tutustua kansalliseen toimintaohjelmaan Valtioneuvoston sivuilla:

Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2020–2023