Henkilökohtaisen avun suojavarusteohjeistus on edelleen tarpeen

Julkaistu

Heta-liitto katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön tulee kiireellisesti antaa uusi ohje suojavarusteiden käytöstä ja järjestämisestä henkilökohtaisessa avussa tai muuten vaikuttaa siihen, suojavarusteiden tarpeeseen vastataan. Kuntien puolestaan tulee edelleen varmistaa suojavarusteiden saanti ja riittävyys käytännössä. Epätietoisuus suojautumisen tavoista ja aikaisemman ohjeen kumoaminen ovat lisänneet huolta henkilökohtaisen avun kentällä, sillä turvavälejä ei avustajan työssä käytännössä voida toteuttaa.

Tällä hetkellä on voimassa STM:n yleinen ohje sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä suojautumisesta (24.3.2020). Ohjeen mukaan käsihygieniasta huolehtiminen olisi riittävää koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, ja suojaimia käytetään vain, jos asiakkaalla on hengitystieinfektio. Työterveyslaitos on puolestaan laatinut tarkemman ohjeen henkilökohtaisen avun työhön, mutta tätä ohjetta ei Heta-liittoon tulevien tietojen mukaan ole kunnissa riittävästi huomioitu, vaan koko ohje on voitu tietoisesti sivuuttaa. STM:n voimassa oleva ohje on myös ristiriidassa Työterveyslaitoksen ohjeen kanssa.

Joissakin kunnissa on ohjattu henkilökohtaisen avun käyttäjiä ostamaan suojavarusteet itse ja hakemaan kuluihin korvaus kunnalta. Tämä voi olla joillekin toimiva tapa, mutta hakemusten käsittely voi ruuhkauttaa vammaispalveluiden päätöksentekoa entisestään. Kaikkien ei ole myöskään mahdollista hankkia varusteita ensin itse.

“Mielestämme kuntien tulee edelleen tarpeen mukaan toimittaa suojavarusteita suoraan palvelun käyttäjille. Varusteita saatetaan tarvita runsaasti. Esimeriksi ympärivuorokautisessa henkilökohtaisessa avussa suojamaskeja kuluu vuorokaudessa helposti jopa 30 kappaletta. Henkilökohtaisen avun käyttäjinä on paljon henkilöitä, joille suojavarusteiden tilaaminen netin kautta ei ole vaihtoehto. Mahdollisuudet kasvomaskien etsintään eri kaupoista ovat vammaispalvelujen asiakkailla usein rajallisia ja maskien saatavuus vaihtelee, toteaa Heta-liiton puheenjohtaja Maija Aatelo.”

Heta-liitto katsoo, että kuntien tulee mahdollistaa suojavarusteet kaikille henkilökohtaisen avun käyttäjille, ei vain riskiryhmiin kuuluville. Keväällä riskiryhmään kuulumisesta on ollut esimerkkiluettelo, jossa ei kuitenkaan voitu huomioida kaikkia yksilöllisiä riskitekijöitä. Tämä johti eriarvoisuuteen siinä, kuka sai esimerkiksi kasvomaskeja kunnalta.

“Henkilökohtainen apu on monelle vammaiselle välttämätön palvelu, eikä etäisyyden pitäminen ole mahdollista. On kohtuutonta, jos koronavirukselta suojautumisen tarvetta ei oteta vakavasti. Vammaisyleissopimus velvoittaa Suomea varmistamaan vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden. Koronaviruksen leviämisen ehkäisy voidaan alalla toteuttaa tehokkaammin selkeän ohjeistuksen avulla, kommentoi Maija Aatelo.”