Työvoimapula uhkaa vammaisten turvallisuutta

Julkaistu

Henkilökohtaisen avun alan työvoimapula uhkaa vammaisten ihmisten turvallisuutta ja heikentää heidän itsemääräämisoikeuttaan. Yhteiskunnalle työvoimapula aiheuttaa lisääntyviä kustannuksia. Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:n ensimmäinen valtuuston kokous 1.2.2020 ehdottaa, että henkilökohtaisen avun tehtävistä poistetaan työvoiman saatavuusharkinta.

Me henkilökohtaisten avustajien työnantajat olemme vaikeavammaisia henkilöitä, jotka olemme monella tavalla riippuvaisia toisen henkilön avusta. Henkilökohtainen apu merkitsee meille elämän perustoimintojen ja -turvallisuuden toteutumista sekä hyvää elämää ja mahdollisuutta käyttää muita vapausoikeuksia. Vammaispalvelulain mukainen subjektiivinen oikeus onkin meille yksi tärkeimmistä palveluista. Työnantajamallissa henkilökohtainen apu toteuttaa itsemääräämisoikeuttamme parhaiten.

Kuvassa on vasemmalla mieshenkilö pyörätuolissa. Hänen vieressään käveelee farkkuihin pukeutunut nuori nainen.

Parin viime vuoden aikana olemme törmänneet vakaviin ongelmiin avustajien palkkaamisessa. Meistä lähes kaikki ovat kokeneet vaikeuksia niin pysyvän kuin väliaikaisen työvoiman saannissa. Vaikeudet työvoiman saannissa pakottavat yhä suuremman osan meistä siirtymään henkilökohtaisen avun työnantajamallista huomattavasti kalliimpiin ratkaisuihin, jossa yritykset tuottavat henkilökohtaisen avun tai asumisen palvelut. Meille tämä tarkoittaa henkilökohtaisen avun laadun heikkenemistä ja itsemääräämisoikeuden vähentymistä. Yhteiskunnalle tämä tarkoittaa lisääntyviä kustannuksia.

Olemme erittäin huolestuneita työvoimapulasta: miten selviämme, jos avustajien saatavuus ei helpotu? Työvoiman saatavuusongelmat eivät ole meille kannattavuusongelma, vaan välitön ja kaikkia elämän alueita koskeva uhka.

Olemme helpottuneita uutisista, joiden mukaan maan hallitus on ryhtynyt selvittämään työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia ja perustanut työperäisen maahanmuuton helpottamiseen oman ryhmän. On selvää, että tarvitsemme nopeasti työntekijöitä myös maan rajojen ulkopuolelta. Meistä henkilökohtaisen avustajan työnantajista monet ovat jo nyt palkanneet maahanmuuttajia avustajikseen, ja meillä on hyviä kokemuksia näistä työsuhteista.

Kun tarve avustajista on suuri ja kokemukset ovat myönteisiä, ehdotamme saatavuusharkinnan poistamista henkilökohtaisen avun tehtävistä. Toivomme myös muita toimia, jotka lisäisivät nopeasti työvoiman tarjontaa. Emme halua tulevaisuutta, jossa me toisen avusta riippuvaiset kasvavat ryhmät taistelemme vähenevistä avustajista ja hoitajista. Tarvitsemme vammaispalveluiden turvaamiseksi nopeasti lisää työhaluisia ja -kykyisiä työntekijöitä.

Tampereella 1.2.2020
Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry

Erja Pentti
puheenjohtaja
Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry

Lisätiedot:
Jarmo Tiri
toiminnanjohtaja
Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry
puh. 040 848 6665
jarmo.tiri@heta-liitto.fi